DUK apie Elite Express

D. U. K.
Klausimas: Ar Elite Express pakeičia Young Living kvalifikacijos suteikimo programą?
Atsakymas: Ne. Elite Express programą sukūrėme siekdami papildomos motyvacijos elitiniams nariams. Dalyvavimas joje yra visiškai savanoriškas. Programoje dalyvaujantys platintojai neprivalo kurti organizacijos. Bet kuris programoje nedalyvaujantis platintojas, pasiekęs šiuos aukštesnius rangus per greitesnį negu EE programoje nustatytą laiką, bus vertinamas ir pripažįstamas kaip ir anksčiau; vienintelis skirtumas yra tas, kad jis negaus papildomų apdovanojimų, kuriuos galėtų gauti, jei dalyvautų EE programoje.
Klausimas: Ar skiriamos nuobaudos už nesutikimą dalyvauti Elite Express programoje?
Atsakymas: Ne. Dalyvavimas Elite Express programoje yra tik papildoma motyvacija. Programa nėra privaloma, kad galėtumėte mėgautis visais Young Living kompensavimo plano teikiamais privalumais.
Klausimas: Kada prasideda mano kvalifikacijos laikotarpis?
Atsakymas: Kvalifikacijos laikotarpis(-iai) prasideda kitą mėnesį po to mėnesio, kai pirmą kartą pasiekiamas bet kuris tarpinės kvalifikacijos rangas konkrečiai apdovanojimo pakopai pasiekti. Pavyzdžiui, 3 lygio Executive (Ei3) kvalifikacijos periodas prasideda kitą mėnesį po to, kai narys įgijo Star rangą. 6 lygio Silver rango kvalifikacijos periodas prasideda kitą mėnesį po to, kai narys įgijo Executive rangą.
Klausimas: Kas gali dalyvauti programoje?
Atsakymas: Elite Express programa suteikia papildomų paskatų platintojams, įgijusiems rangus nuo Star iki Platinum. Bet kuris narys, kuris šiuo metu turi Silver arba žemesnį rangą, 2016 m. kovo 1 d. prasidėjus programai, turi galimybę laimėti apdovanojimą viename ar daugiau galimų apdovanojimo lygių: Ei3, Si6, Gi6, Pi5. Pavyzdžiui, bet kuris platintojas, turintis Silver rangą, vis dar turės galimybę laimėti Pi5 apdovanojimą, kai jam pirmą kartą bus suteiktas tarpinės kvalifikacijos Gold rangas.
Klausimas: Kada gausiu savo apdovanojimą už įgytą kvalifikacijos lygį?
Atsakymas: Apdovanojimai už kiekvieną Elite Express lygį bus išsiųsti maždaug per 30 dienų po kvalifikacijos lygio patvirtinimo dienos. Kvalifikacijos lygiai tvirtinami apie 10-ą mėnesio, einančio po kvalifikacijos suteikimo mėnesio, dieną.
Klausimas: Ar aš turiu išlaikyti savo tarpinės kvalifikacijos rangą visą kvalifikacijos periodą kaip ir ankstesnėje Si6 programoje?
Atsakymas: Taip. Siekdami gauti apdovanojimą, kiekviename programos Elite Express pasiekimo lygmenyje, programoje dalyvaujantys platintojai turi išlaikyti tarpinės kvalifikacijos rangą. Pavyzdžiui, siekiant Gi6 kvalifikacijos lygio, pirmą kartą gavusieji Silver rangą, turi išlaikyti Silver rangą visus 6 mėnesius.
Klausimas: O jeigu kvalifikacijos periodu vieną mėnesį neįvykdysiu tarpinės kvalifikacinio rango reikalavimų?
Atsakymas: Tarpinės kvalifikacijos rangai kiekviename apdovanojimo lygmenyje turi būti išlaikomi kiekvieną kvalifikacinio laikotarpio mėnesį. Jei programoje dalyvaujantis platintojas neįvykdo tarpinės kvalifikacijos rango reikalavimų bet kurį kvalifikacijos laikotarpio mėnesį, tas platintojas netenka teisės dalyvauti atitinkamame Elite Express apdovanojimo etape. Vis dėlto, platintojas vis dar gali dalyvauti kituose apdovanojimo etapuose. Pavyzdžiui, jei platintojas negauna kvalifikacijos Si6 gauti, tas platintojas vis dar gali dalyvauti Gi6 ir Pi5 programose.
Klausimas: Ar mano apdovanojimai bus apmokestinti?
Atsakymas: Platintojas yra asmeniškai atsakingas už įstatymo nustatytus mokesčius ir prievoles, įskaitant, bet neapsiribojant, pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo įmokas ir tinkamą PVM mokesčio surinkimą ir sumokėjimą už parduotus produktus ir gautus komisinius. Platintojas turi tinkamai vesti apskaitą, kad būtų galima tinkamai įvertinti ir sumokėti šiuos mokesčius ir (ar) prievoles.
Klausimas: O jei mano rangas yra Gold arba aukštesnis?
Atsakymas: Išlaikę Gold arba aukštesnį rangą ilgiau kaip penkis mėnesius, Jūs nebegalite asmeniškai dalyvauti Elite Express programoje; vis dėlto, reklamuodami šią programą savo komandoje galite turėti teigiamos įtakos savo komandos augimui ir tolimesnei savo organizacijos sėkmei.
Klausimas: O jei vėl grįžau dalyvauti Si6 programoje ir pasiekiau Si6 ir Pi5 kvalifikaciją, ar gausiu dvi Premier Aroma kolekcijas?
Atsakymas: Taip. Platintojai, kurie pakartotinai dalyvauja ankstesnėje Si6 programoje, turės galimybę laimėti didžiausią prizą – Premier Aroma kolekciją – tiek Si6, tiek ir Pi5 apdovanojimų pakopose. Silver lygyje Premier Aroma kolekciją pakeis 30 aliejų kolekcija ir Fitbit HR.
Klausimas: Ar prizai yra vienodi viso pasaulio rinkose?
Atsakymas: Prizai už prekybą mūsų produktais yra vienodi visose rinkose; vis dėlto, kai kurie apdovanojimams skirti produktai, atsižvelgiant į rinką, bus skirtingi. Visų išskirtinių apdovanojimams skirtų produktų vertė bus panaši.