Elite Express

Ohjelman säännöt
Osallistuminen ei edellytä ostoa tai maksua
Ohjelman tiedot
Young Living Essential Oils, LC, joka sijaitsee osoitteessa Building 11, Third Floor, 566 Chiswick High Road, London W4 5YS, Yhdistynyt kuningaskunta (”Young Living”), käynnistää Elite Express -ohjelman 1.4.2018 klo 00.00 GMT (”Ohjelman aloituspäivä”). Jälleenmyyjät, jotka saavuttavat Senior Star -tason, voivat osallistua Elite Express -ohjelmaan. Elite Express -ohjelma koostuu viidestä palkkiopolusta ja yhdestä bonuspolusta, jotka tarjoavat jälleenmyyjille lisämotivaatiota saavuttaa ja ylläpitää Young Livingin palkkiojärjestelmän mukaisia johtajatasoja. Jälleenmyyjät saavat palkintoja ja tunnustusta, kun he ennakkopätevyystasolta aloittaen saavuttavat tietyn johtajatason tietyssä ajassa.
Elite Express -ohjelma on lisäkannuste, jonka tarkoituksena on motivoida ja palkita parhaita ja menestyneimpiä jälleenmyyjiä. Vaikka kaikkia jälleenmyyjiä kannustetaan osallistumaan ohjelmaan, on tärkeä muistaa, että sen tarkoituksena ei ole korvata muita Young Livingin jälleenmyyjille tarjottuja ansioita tai kannustimia, kuten Young Livingin palkkiojärjestelmän korvauksia ja bonuksia. Kuitenkin 1.4.2018 alkaen Elite Express korvaa alkuperäisen, ennen ohjelman aloituspäivää voimassa olleen Elite Express -ohjelman. Jälleenmyyjät, jotka saavuttavat Star-tason 31.3.2018 mennessä, pääsevät alkuperäiseen Elite Express -ohjelmaan. Nämä jälleenmyyjät voivat päästä vanhan Elite Express -ohjelman seuraavalle polulle, jonka jälkeen heidät siirretään uuteen Elite Express -ohjelmaan. Uusi Elite Express -ohjelma on kuvattu alla.
Ohjelman säännöt
1. Osallistuvan Jälleenmyyjän on saavutettava kunkin palkkiopolun ennakkopätevyystaso alla kuvaillulla tavalla ennen uuden pätevöitymisajanjakson alkua.
2. Jälleenmyyjän on säilytettävä ennakkopätevyystaso koko pätevöitymisajanjakson ajan.
3. Jälleenmyyjän on saavutettava kunkin palkkiopolun ennakkopätevöitymistaso kussakin palkkiossa määritellyssä pätevöitymisajassa.
4. Kunkin palkkiopolun pätevöitymisajanjakso alkaa Jälleenmyyjän ennakkopätevöitymistason ensimmäistä saavutusta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.
5. Jälleenmyyjien Express Rewards -pisteet ja Essential Rewards -pisteet lisätään, kun palkkioajanjakso on valmis.
Kelpoisuus
Elite Express -ohjelma on avoinna kaikille Young Living -jälleenmyyjille (”Jälleenmyyjä”), jotka ovat aktiivisia, saavuttaneet vähintään Senior Star -tason, hyvämaineisia, vähintään 18-vuotiaita ja joiden ensisijainen laskutusosoite on Yhdysvalloissa, Kanadassa, Euroopassa, Meksikossa, Uudessa-Seelannissa tai Ecuadorissa. Vähittäismyyntimarkkina-alueiden ulkopuolella asuvat jälleenmyyjät eivät voi osallistua tähän kampanjaan, ja kampanja on mitätön, jos se on laissa kielletty. Aktiivisia jälleenmyyjiä ovat jälleenmyyjät, jotka ovat ostaneet tuotteita vähintään 50 palkkiopisteen verran viimeisten 12 kuukauden aikana ja allekirjoittaneet Young Living -jälleenmyyjäsopimuksen. Hyvämaineiset jälleenmyyjät noudattavat kaikkia Young Livingin jälleenmyyjäsopimuksen sekä käytäntöjen ja menettelytapojen ehtoja.
Ohjelman osallistumisvaatimukset
Elite Express -ohjelman osallistumisvaatimukset ovat seuraavat:
E2: Tämä palkkio ansaitaan saavuttamalla Executive-taso kahden kuukauden sisällä ensimmäisestä Senior Star -tason saavuttamisesta.
1. Ennakkopätevyystaso: Senior Star
2. Ohjelman voimassaoloaika: Kaksi kuukautta ensimmäisestä Senior Star -tason saavuttamisesta
3. Säilyttämisvaatimus: Senior Star -tason säilyttäminen kaikkina pätevöitymiskuukausina
S4: Tämä palkkio ansaitaan saavuttamalla Silver-taso neljän kuukauden sisällä ensimmäisestä Executive-tason saavuttamisesta
1. Ennakkopätevyystaso: Executive
2. Ohjelman voimassaoloaika: Neljä kuukautta ensimmäisestä Executive-tason saavuttamisesta
3. Säilyttämisvaatimus: Executive-tason säilyttäminen kaikkina pätevöitymiskuukausina
G8: Tämä palkkio ansaitaan saavuttamalla Gold-taso kahdeksan kuukauden sisällä ensimmäisestä Silver-tason saavuttamisesta.
1. Ennakkopätevyystaso: Silver
2. Ohjelman voimassaoloaika: Kahdeksan kuukautta ensimmäisestä Silver-tason saavuttamisesta
3. Säilyttämisvaatimus: Silver-tason säilyttäminen kaikkina pätevöitymiskuukausina
P8: Tämä palkkio ansaitaan saavuttamalla Platinum-taso kahdeksan kuukauden sisällä ensimmäisestä Gold-tason saavuttamisesta.
1. Ennakkopätevyystaso: Gold
2. Ohjelman voimassaoloaika: Kahdeksan kuukautta ensimmäisestä Gold-tason saavuttamisesta
3. Säilyttämisvaatimus: Gold-tason säilyttäminen kaikkina pätevöitymiskuukausina
D8: Tämä palkkio ansaitaan saavuttamalla Diamond-taso kahdeksan kuukauden sisällä ensimmäisestä Platinum-tason saavuttamisesta.
1. Ennakkopätevyystaso: Platinum
2. Ohjelman voimassaoloaika: Kahdeksan kuukautta ensimmäisestä Platinum-tason saavuttamisesta
3. Säilyttämisvaatimus: Platinum-tason säilyttäminen kaikkina pätevöitymiskuukausina
BONUS Elite 30: Tämä bonuspolku ja -palkkio ansaitaan suorittamalla kaikki viisi palkkiopolkua (E2, S4, G8, P8 ja D8) 30 kuukauden sisällä.
1. Ennakkopätevyystaso: Senior Star
2. Ohjelman voimassaoloaika: 30 kuukautta ensimmäisestä Senior Star -tason saavuttamisesta
Entisen Elite Express -ohjelman palkkioita tavoittelevat jälleenmyyjät
Jos jälleenmyyjä tavoittelee jo Ei3-, Si6-, Gi6- tai Pi5-palkkiota ja saavuttaa Star-, Senior Star-, Executive-, Silver- tai Gold-tason ensimmäistä kertaa 31.3.2018 tai sitä ennen, hän pääsee vanhaan Elite Express -ohjelmaan ja saa mahdollisuuden pätevöityä tavoittelemaan vanhoja palkintoja vanhoilla aikajanoilla jälleenmyyjän seuraavaa tasoa varten.

Esimerkki: Jos jälleenmyyjä saavuttaa Silver-tason 31.3.2018 mennessä, hänellä on mahdollisuus saavuttaa ja saada palkkioksi Gold kuuden palkkion päästä.Kuuden kuukauden jälkeen riippumatta siitä, saavuttaako jälleenmyyjä Gi6:n vai ei, hänet ilmoitetaan automaattisesti uuteen Elite Express -ohjelmaan.

Palkkiot ja tunnustukset
Seuraavassa taulukossa ovat kaikki Elite Express -ohjelman palkkio- ja bonuspolkujen palkkiot:
AIKAJANATPALKKIOT
Executive in 22 000 Express Reward -pistettä ja 100 Essential Reward -palkkiopistettä
Silver in 44 000 Express Reward -pistettä ja 200 Essential Reward -palkkiopistettä
Gold in 810 000 Express Reward -pistettä ja 300 Essential Reward -palkkiopistettä
Platinum in 816 000 Express Reward -pistettä ja 800 Essential Reward -palkkiopistettä
Diamond in 820 000 Express Reward -palkkiopistettä
Elite in 3020 000 Express Reward -palkkiopistettä
Peruminen ja korvaukset; Ylivoimainen este
Jälleenmyyjä, joka ansaitsee kannustinohjelman palkinnon, mutta yrittää sitten peruuttaa siihen liittyvän tilauksen, ei saa hyvitystä kyseisestä tilauksesta. Young Living ei ole vastuussa, jos palkkion toimitus estyy tai viivästyy jostakin seuraavista syistä: varaston loppuminen, lakot, mielenosoittajien asettamat esteet, boikotit, tulipalot, tulvat, onnettomuudet, sota (julistettu tai julistamaton), vallankumous, kapinat, kansannousut, luonnonmullistukset, maan hallinnon toimet (mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltojen hallituksen virastojen tai ministeriöiden toimet), yleistä turvallisuutta uhkaava toiminta, bensiinin tai muun polttoaineen tai muiden välttämättömien tuotteiden pula tai säännöstely, esteet materiaalien tai työvoiman saatavuudessa tai muut syyt, joihin Young Living ei kohtuudella voi vaikuttaa.
Lupa
Osallistumalla Elite Express -ohjelmaan ja hyväksymällä kannustimen ja/tai palkkion jälleenmyyjä antaa luvan käyttää nimeään, osoitettaan (paikkakunta ja asuinmaa/-lääni), ääntään, Elite Express -ohjelmaa ja Young Livingiä koskevia lausuntojaan sekä valokuvia ja muuta vastaavaa ilman erillistä korvausta, ilmoitusta tai lupaa missä tahansa Young Livingin tai siihen liittyvien toimijoiden julkistamassa julkaisussa tai mainoksessa ja missä tahansa mediassa ilman ajallisia tai paikallisia rajoituksia, ellei se ole lain mukaan kielletty.
Vastuunrajoitukset
Voittajat eivät saa palkinnon myöntämishetken todellisen arvon ja OVH:n välistä erotusta, joka lasketaan käyttäen OVH:ta, joka ilmoitetaan näissä virallisissa säännöissä tai kampanjaan liittyvissä kirjeissä tai aineistoissa, eikä Young Living ole vastuussa arvon ja OVH:n erotuksesta. Young Living ja sen tytär- ja emoyhtiöt eivät ole vastuussa Elite Express -ohjelman yhteydessä käytettävien tietojen virheellisyydestä, tilauksia käsiteltäessä mahdollisesti tapahtuvista teknisistä tai inhimillisistä virheistä, jälleenmyyjien antamat tiedot mukaan lukien, muun muassa tietokoneeseen, puhelimeen, kaapeliin ja verkko- tai palvelinyhteyksien käytettävyyteen liittyvistä teknisistä ongelmista, muista laitteisiin, ohjelmistoihin tai viruksiin liittyvistä virheistä tai puutteellisista, myöhässä toimitetuista tai väärään osoitteeseen toimitetuista tilauksista. Jos Elite Express -ohjelmaa ei voida toteuttaa oikeudenmukaisesti ja asiaankuuluvasti tietokoneviruksen tai vastaavan teknisen vian vuoksi, joka voi vaikuttaa Elite Express -ohjelman tasapuolisuuteen, turvallisuuteen ja hallintoon, Young Living voi harkintansa mukaan päättää ohjelman tai muuttaa ohjelmaa siltä osin. Young Living pidättää oikeuden mitätöidä harkintansa mukaan sellaisten jälleenmyyjien tilauksen, joiden se uskoo pyrkineen manipuloimaan tai vahingoittamaan Elite Express -ohjelman hallintoa, turvallisuutta tai oikeudenmukaisuutta tai jotka eivät toimi reilun kilpailun hengessä tai jotka uhkaavat tai häiritsevät ketä tahansa muita henkilöitä. Osallistumalla Elite Express -ohjelmaan jälleenmyyjät luopuvat oikeuksistaan vaatia korvausta rangaistusluonteisista, satunnaisista ja välillisistä vahingoista, asianajajan kuluista tai muista vahingoista, lukuun ottamatta välttämättömiä ja välittömiä kustannuksia tai tappioita, joita voi aiheutua Elite Express -ohjelmaan osallistumisesta sekä palkinnon hyväksymisestä, hallinnasta ja/tai käytöstä. Kaikki kanteen perusteet, jotka johtuvat Elite Express -ohjelmasta tai myönnetystä palkinnosta tai liittyvät niihin, ratkaistaan yksittäin, minkäänlaiseen ryhmäkanteeseen turvautumatta. Joillakin lainkäyttöalueilla tietyt rajoitukset, jotka koskevat vahingonkorvauksia tai mahdollisuutta hakea vahingonkorvauksia ryhmäkanteella, on kielletty, joten osa näistä rajoituksista ei ehkä koskea sinua.
Essential Rewards
Osallistuminen edellyttää liittymistä säännölliseen kuukausittaiseen tilaukseen, jonka arvo on vähintään 50 PV. Young Living pidättää oikeuden sulkea pois kaikki tuotteet, joita ei ole saatavilla.
PV ei kerry Essential Rewards -pisteillä ostetuista tuotteista. Pisteitä voi lunastaa pelkästään täysistä PV-tuotteista. Joitakin tuotteita, kuten kampanjatuotteita, ei välttämättä voi ostaa Essential Rewards -pisteillä. Muita poikkeuksia voidaan soveltaa. Jälleenmyyjät ovat vastuussa toimitus- ja käsittelykuluista sekä mahdollisista veroista. Minkä tahansa Essential Rewards -tilauksen peruuttaminen mitätöi kaikki käyttämättömät Essential Rewards -pisteet ja palauttaa kuukausittaisen ohjelmaan osallistumisen nollaan. Palautetuilla tuotteilla ansaitut pisteet menetetään.
1 Hinnat koskevat ainoastaan maakuljetuksena toimitettavia lähetyksiä Euroopassa. Alennetut hinnat eivät koske tilauksia, jotka maksetaan Essential Rewards -palkkiopisteillä.
2 Essential Rewards -kuukausien on oltava peräkkäisiä. Ensimmäinen kuukausi alkaa liittymisajankohtana. Pisteitä ei voi lunastaa ennen kuin jälleenmyyjä on osallistunut Essential Rewards -ohjelmaan kahden peräkkäisen kuukauden ajan. Jälleenmyyjät voivat lunastaa enintään 375 pistettä kuukaudessa. Pisteet vanhenevat 12 kuukauden kuluttua myöntämisestään, mikä tarkoittaa, että niitä voi käyttää 12 kuukauden ajan ansaitsemispäivästä. Jos jäät pois Essential Rewards -ohjelmasta, menetät kaikki pisteet. Yleensä yksi piste vastaa 0,84:ää euroa.
Muut säännöt ja säädökset
Jokainen palkinnonsaaja on itse vastuussa kaikista palkintoon liittyvistä veroista käytti hän palkintoa tai ei, ellei hän kieltäydy vastaanottamasta palkintoa sen myöntämishetkellä. Hyväksytyn palkinnon käypä arvo ilmoitetaan tarvittaessa asianmukaisella verolomakkeella. Jos palkinnon ominaisuudet muuttuvat ilman Young Livingin vaikutusta tai palkinto ei mistä tahansa syystä ole sillä hetkellä tai tulevaisuudessa kokonaan tai osittain saatavilla, Young Living ei ole korvausvelvollinen tai vastuussa kyseisistä muutoksista ja pidättää oikeuden korvata palkinnon vastaavan tai suuremman arvoisella palkinnolla oman yksinomaisen harkintansa mukaan. Palkintoa ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle. Palkinnon sijaan ei tarjota korvaavaa rahasummaa. Hyväksymällä palkinnon vastaanottaja hyväksyy, että Young Living ei vastaa mistään loukkaantumisista, vahingoista tai tappioista, joita aiheutuu palkinnon tai sen jonkin osan myöntämisestä, hyväksymisestä, hallinnasta tai käytöstä tai joita liittyy palkinnon tai sen jonkin osan myöntämiseen, hyväksymiseen, hallintaan tai käyttöön. Young Living päättää kaikkien sääntöjen merkityksestä ja osallistumisvaatimusten täyttämisestä, ja kyseiset päätökset ovat lopullisia. Osallistumistuki ilmoitetaan tarvittaessa tulona vastaanottajien vuotuisessa veroilmoituksessa. Palkkioiden vastaanottajat vastaavat kaikkien Young Livingin myöntämistä tuista perittävien verojen maksamisesta. Elite Express -ohjelma on mitätön, jos se on laissa kielletty. Kaikkien osallistuvien ja vaatimukset täyttävien jälleenmyyjien kokonaispisteet tarkistetaan tai todennetaan.
Elite Express -ohjelmaan osallistumalla (i) suostut noudattamaan näitä Elite Express -ohjelman sääntöjä, kaikki kelpoisuusvaatimukset mukaan lukien, (ii) takaat, että kaikki Elite Express -ohjelman yhteydessä antamasi tiedot ovat todenperäisiä ja paikkansapitäviä, ja (iii) suostut noudattamaan Young Livingin tekemiä päätöksiä, jotka ovat lopullisia ja sitovia kaikissa Elite Express -ohjelmaan liittyvissä asioissa. Jälleenmyyjät, jotka eivät noudata näitä Elite Express -ohjelman sääntöjä ja Young Livingin käytäntöjä ja menettelytapoja menettävät osallistumisoikeutensa. Young Living pidättää oikeuden peruuttaa tai keskeyttää Elite Express -ohjelman tai muuttaa sitä harkintansa mukaan milloin tahansa siitä ilmoittamalla tai ilmoittamatta, millä tahansa perusteella tai perusteetta, mukaan lukien tilanteet, joissa Elite Express -ohjelman hallinto, turvallisuus tai oikeudenmukaisuus on uhattuna petoksen, teknisten vikojen, virusten, toimintahäiriöiden, ohjelmointivirheiden tai minkä tahansa muun syyn vuoksi.
Elite Express -ohjelmaa koskevat kaikki sovellettavat valtioiden, osavaltioiden, läänien ja kuntien lait. Kaikkiin näiden Elite Express -ohjelman sääntöjen rakennetta, lainvoimaisuutta, tulkintaa ja täytäntöönpanokelpoisuutta tai Elite Express -ohjelmaan liittyviä osallistujan ja Young Livingin oikeuksia ja velvoitteita koskeviin kysymyksiin sovelletaan Euroopan aineellisia lakeja ottamatta huomioon lainvalintasääntöjä. Kaikki osanottajat hyväksyvät Euroopan eri asteisten oikeusistuinten tuomiovallan ja oikeuspaikat. Jos näissä Elite Express -ohjelman säännöissä mainitut Elite Express -ohjelmaa koskevat tiedot ja muussa Elite Express -ohjelmaa koskevassa aineistossa (mukaan lukien muun muassa myyntipaikoissa tarjottava, painettu tai verkkomainonta) mainitut Elite Express -ohjelmaa koskevat tiedot ovat ristiriidassa, näissä Elite Express -ohjelman säännöissä mainitut Elite Express -ohjelmaa koskevat tiedot ovat ensisijaisia.
Jos mikään näiden Elite Express -ohjelman sääntöjen ehdoista osoittautuu pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, se ei vaikuta minkään muiden ehtojen pätevyyteen tai toimeenpanokelpoisuuteen. Jos jokin ehto todetaan pätemättömäksi tai muutoin toimeenpanokelvottomaksi tai laittomaksi, nämä Elite Express -ohjelman säännöt pysyvät muilta osin voimassa ja niitä tulkitaan niiden ehtojen mukaisesti aivan kuin pätemätöntä tai laitonta ehtoa ei olisi.