Elite Express

Usein kysyttyjä kysymyksiä elite express -ohjelmasta
K. Korvaako Elite Express Young Living -tunnustusohjelman?
V. Ei korvaa. Olemme suunnitelleet Elite Express (EE) -ohjelman tarjoamaan lisäkannustusta huippusuorittajille, ja se on täysin vapaaehtoinen. Jälleenmyyjien, jotka rakentavat organisaatiota, ei edellytetä tai odoteta osallistuvan ohjelmaan. Jälleenmyyjät, jotka saavuttavat nämä edistyneet tasot EE-ohjelman edellyttämien aikarajojen ulkopuolella, saavat onnittelut ja tunnustuksen kuin normaalisti; ainoa ero on, että he eivät saa lisäpalkkioita, joita tarjotaan EE-ohjelmassa.
K. Onko minulle mitään seurauksia siitä, että en osallistu Elite Express -ohjelmaan?
V. Ei ole. Osallistuminen Elite Express -ohjelmaan toimii lisäkannustimena eikä sitä vaadita, jotta saisit täyden hyödyn Young Living -palkkiojärjestelmästä.
K. Milloin ohjelmakauteni alkaa?
V. Ohjelmakausi alkaa sen kuukauden jälkeen, kun halutun palkkiotason ennakkopätevyystaso saavutetaan ensimmäisen kerran. Esimerkiksi Executive in 3 (Ei3) -ohjelmakausi alkaa sen kuukauden jälkeen, kun jäsen saavuttaa ensimmäisen kerran Star-tason. Silver in 6 (Si6) -ohjelmakausi alkaa sen kuukauden jälkeen, kun jäsen saavuttaa ensimmäisen kerran Executive-tason, jne.
K. Kuka voi osallistua tähän ohjelmaan?
V. Elite Express -ohjelma tarjoaa lisäkannustimia Star-tasolta Platinum-tasolle siirtyville jälleenmyyjille. Kaikilla jäsenillä, joiden taso on Silver tai alhaisempi ohjelman käynnistyessä 1.3.2016, on mahdollisuus voittaa palkkio yhdellä tai useammalla palkkiotasolla Ei3, Si6, Gi6 tai Pi5. Esimerkiksi Silver-tasoiset jälleenmyyjät voivat voittaa Pi5-palkkion saavutettuaan ensimmäistä kertaa Gold-ennakkopätevyystason.
K. Milloin saan palkkioni ohjelmasta?
V. Kunkin Elite Express -tason palkkiot lähetetään noin 30 päivän kuluttua palkkion vahvistuksesta. Vahvistus tapahtuu suunnilleen hyväksyntäkuukauden jälkeisen kuukauden kymmenentenä päivänä.
K. Täytyykö minun säilyttää ennakkopätevyystasoni ohjelmakauden aikana, kuten edellisessä Si6-ohjelmassa?
V. Täytyy. Jotta osallistuvat jälleenmyyjät voivat saada palkkion kullakin Elite Express -saavutustasolla, heidän on ylläpidettävä ennakkopätevyystasonsa. Esimerkiksi ensikertalaisten Silver-tason saavuttaneiden täytyy ylläpitää Silver-tasonsa koko kuuden kuukauden Gi6-ohjelmakauden ajan.
K. Mitä tapahtuu, jos ennakkopätevyystasoni laskee vain yhden ohjelmakauden kuukauden ajaksi?
V. Ennakkopätevyystasot kullakin palkkiotasolla on ylläpidettävä jokaisena ohjelmakauden kuukautena. Jos osallistuvan jälleenmyyjän taso putoaa ennakkopätevyystason alapuolelle minä tahansa ohjelmakauden kuukautena, kyseinen jälleenmyyjä ei enää voi voittaa palkkiota Elite Express -ohjelman kyseisellä palkkiopolulla. Hän voi kuitenkin osallistua muihin palkkiopolkuihin. Jos jälleenmyyjä ei esimerkiksi osallistu Si6-ohjelmaan, hän voi silti osallistua Gi6- ja Pi5-ohjelmiin.
K. Joudunko maksamaan veroa palkkioista?
A. Jälleenmyyjä on henkilökohtaisesti vastuussa lain edellyttämistä veroista ja maksuista, kuten tuloveroista, eläkevakuutusmaksuista sekä myynteihin ja palkkioihin liittyvistä arvonlisäveron tilityksistä. Jälleenmyyjän täytyy säilyttää kaikki tarpeelliset tositteet, joiden avulla voidaan osoittaa, että verot ja/tai maksut on ilmoitettu ja suoritettu oikein.
K. Entä jos tasoni on jo Gold tai korkeampi?
V. Jos olet ollut Gold- tai korkeammalla tasolla yli viiden kuukauden ajan, et voi henkilökohtaisesti osallistua Elite Express -ohjelmaan; ohjelman mainostaminen tiimillesi voi kuitenkin myönteisesti vaikuttaa tiimin kasvuun ja organisaatiosi menestykseen tulevaisuudessa.
K. Jos olen päässyt edelliseen Si6-ohjelmaan ja osallistun sekä Si6- että Pi5-ohjelmaan, saanko kaksi Premier Aroma -sarjaa?
V. Saat. Jälleenmyyjät, jotka ovat päässeet edelliseen Si6-ohjelmaan, voivat ansaita suurimman palkinnon, Premier Aroma -sarjan, sekä Si6- että Pi5-palkkiotasoilla. Silver-tasolla Premier Aroma -sarja korvaa 30 öljyn sarjan ja Fitbit HR -tuotteen.
K. Ovatko palkinnot samat kaikilla markkinoilla maailmassa?
V. Tuotepalkinnot ovat samat kaikilla markkinoilla; jotkin tuotepalkinnot ovat kuitenkin ainutlaatuisia markkinoiden mukaan. Kaikilla ainutlaatuisilla tuotepalkkioilla on vastaava arvo.