Gold Retreat 2021

Připojte se k nám a užijte si během pobytu Gold Retreat 2021 nedotčenou krásu severního Idaha a Washingtonu! Tato každoroční událost uznání pro ty, kteří se kvalifikovali na hodnost Gold, se koná 17.–21. srpna v hotelu Davenport ve Spokane ve Washingtonu a na úchvatné farmě v St. Maries v Idahu a je zážitkem, který musí postupující vedoucí Young Living zažít.
Návštěvníci se zúčastní pohlcující prohlídky levandulové farmy a destilerie St. Maries a z první ruky zažijí náš závazek kvality Seed to Seal®, který je základem špičkové kvality společnosti Young Living v oboru.

Ti, kteří se kvalifikují na hodnost Gold, také poznají osvědčenou cestu za dosažením plnohodnotnějšího života a vybudováním skutečně úspěšné organizace Young Living. Účastníci odjedou z pobytu inspirováni, posilněni a motivováni – připraveni budovat jejich podnikání Young Living na novou úroveň úspěchu a hojnosti.

Levandulové farma a destilerie St. Maries – St. Maries, Idaho, USA
Na levandulové farmě a destilerii St. Maries to vše začalo. Byla založena zakladatelem společnosti D. Garym Youngem v roce 1993, když z Provence ve Francii přivezl semínka levandule a zasil je tam, kde se nyní nachází farma St. Maries. Na farmě se pěstují rostliny, jako je levandule a meduňka, které se destilují na naše vysoce kvalitní esenciální oleje vyhovující závazku Seed to Seal®.

Kvalifikace
Protože byl pobyt Gold Retreat 2020 zrušen z důvodu globální pandemie, všichni kvalifikovaní na pobyt Gold Retreat 2020 a 2021 jsou zváni, aby se zúčastnili.

Jakýkoli člen s hodností Gold, který se na hodnost Gold kvalifikoval po tři po sobě následující měsíce v období 1. května 2019 – 30. dubna 2020 (kvalifikace pro pobyt Gold Retreat 2020) nebo v období 1. května 2020 – 30. dubna 2021 (kvalifikace pro pobyt Gold Retreat 2021) poprvé a který se pobytu Gold Retreat dosud nezúčastnil, je zván, aby se zúčastnil. Tato odměna je nabídnuta jedné osobě na členství.

Registrace bude otevřena okolo 2. června 2021. (Datum se může změnit.)

Požadavky týkající se hosta
Kvalifikovaní mohou pozvat jednoho vhodného hosta*, aby se zúčastnil za poplatek 600 $, který zahrnuje ubytování, určitou stravu na pobytu, aktivity na pobytu, dárky a pozemní dopravu na aktivity události během pobytu. Pokud má host hodnost nižší než Gold, nebude se moci zúčastnit školení. Hosté musejí zaplatit své vlastní letenky.

Společnost Young Living je rodinnou společností, a proto chápeme, že budou chtít členové možná vzít na pobyt děti. Uvědomte si prosím, že byť je to povoleno, společnost Young Living nepřizpůsobí aktivity, stravu, ubytování, dopravu ani denní péči pro děti. Pro ty, kteří s sebou plánují vzít děti, bude na registrační stránce k dispozici seznam možností denní péče.

Klikněte zde, abyste se podívali na ty, kteří se kvalifikovali v roce 2020.

Klikněte zde, abyste se podívali na ty, kteří se kvalifikovali v roce 2021.

*Vhodnému hostovi musí být nejméně 18 let, aby se mohl zúčastnit. Hosté, kteří jsou členy s hodností nižší než Gold, se na události nebudou moci zúčastnit školení.
** Z tohoto odměnového pobídkového výletu možná budete muset zaplatit daň. Doporučujeme, abyste se svým osobním daňovým poradcem prodiskutovali důsledky tohoto výletu, neboť souvisí s vaším podnikáním Young Living a vaší osobní daňovou situací. Společnost Young Living vám na požádání ráda poskytne podrobnosti o výletu.

Pro další otázky týkající se události prosím napište e-mail na events@youngliving.com, kontaktujte služby vedení, nebo zavolejte do kanceláře ve vaší zemi.


Často kladené otázky

Kvalifikace
Kde a kdy je pobyt Gold Retreat?
Pobyt Gold Retreat 2021 se bude konat 17.–21. srpna ve Spokane ve Washingtonu v USA a na levandulové farmě a destilerii St. Maries v St. Maries v Idahu.
Jaké jsou požadavky na kvalifikaci?
Jakýkoli člen Young Living, který byl za hodnost Gold placen po tři po sobě následující měsíce v období 1. května 2020 – 30. dubna 2021 a který se pobytu Gold Retreat dosud nezúčastnil, je zván se jednou zúčastnit. Tato odměna je nabídnuta jedné osobě na členství.
Co když jsem byl/a jednou placen/a za hodnost Gold, ale toto je poprvé, co jsem hodnosti Gold dosáhl/a po tři po sobě následující měsíce?
Přesto, že jste dříve byl/a placen/a za hodnost Gold, jste zván/a, abyste se zúčastnil/a pobytu Gold Retreat na základě toho, že je to poprvé, kdy jste placen/a za hodnost Gold po tři po sobě následující měsíce. Například, Daniela byla placena za hodnost Gold poprvé v lednu 2018. Tří po sobě následujících měsíců, na kterých byla placena za hodnost Gold, však dosáhla až v lednu 2021, únoru 2021 a březnu 2021. Bude pozvána, aby se pobytu Gold Retreat 2021 zúčastnila bez ohledu na to, že byla za hodnost Gold již jednou placena, i když to bylo před současným kvalifikačním obdobím.
Co když nejsou mé tři po sobě následující kvalifikační měsíce v rámci jednoho kvalifikačního období?
Pobyt, na který budete pozván/a, závisí na kvalifikačním období, do kterého spadá váš třetí kvalifikační měsíc. Například, Tomáš postoupil na hodnost Gold v dubnu 2020. Poté byl za hodnost Gold znovu placen v květnu a červnu 2020. Protože jeho třetí po sobě následující měsíc kvalifikace na hodnost Gold spadá do současného kvalifikačního období, bude mít nárok zúčastnit se pobytu Gold Retreat 2021 i přes to, že jeho první po sobě následující měsíc začal v předchozím kvalifikačním období.
Co když nejsou všechny mé tři po sobě následující kvalifikační měsíce v rámci kvalifikačního období?
Budete pozván/a, abyste se zúčastnil/a pobytu v závislosti na kvalifikačním období, do kterého spadá váš třetí kvalifikační měsíc.

Například, Tomáš byl placen za hodnost Gold v březnu 2021, dubnu 2021 a květnu 2021. Kvalifikoval se na pobyt Gold Retreat 2022. To je dáno jeho třetím po sobě následujícím měsícem, kdy je placen za hodnost Gold v rámci kvalifikačního období pro pobyt Gold Retreat 2022.
Bude mi oznámeno, že jsem se kvalifikoval/a?
Ano, v měsíci, který bude následovat po vašem třetím po sobě následujícím měsíci, ve kterém budete placen/a za hodnost Gold, vám společnost Young Living zašle e-mail o kvalifikaci.
Co znamená „zaplacení všech výdajů“?
Společnost Young Living pokryje cenu vašich letů, ubytování, poskytne stravu, poskytne aktivity a pozemní dopravu na aktivity události během pobytu. Vedlejší výdaje, jako je strava během cestování, poplatky letecké společnosti za zavazadla atd., budou na vaše náklady. Pokud kvalifikovaný člen pozve jednoho vhodného hosta, bude za tohoto hosta třeba zaplatit poplatek 600 $ a cenu letenky.
Co když se v jednom roce kvalifikuji na více než jeden pobyt uznání?
Budete pozván/a, abyste se zúčastnil/a všech pobytů, které jste si zasloužil/a, i pokud jste se v jednom roce kvalifikoval/a na více než jeden pobyt.

Například, Andrea byla placena za hodnost Silver v květnu 2020, červnu 2020 a červenci 2020. Poté byla placena za hodnost Gold v srpnu 2020, září 2020 a říjnu 2020. Andrea bude pozvána, aby se zúčastnila pobytu Silver Retreat 2021 i pobytu Gold Retreat 2021.
Pokud se pobytu nemohu zúčastnit v roce, ve kterém jsem se kvalifikoval/a, co mám dělat?
Pokud jste se kvalifikoval/a na pobyt Gold Retreat, ale nemůžete se ho zúčastnit v roce, ve kterém jste se kvalifikoval/a, můžete si vaši kvalifikaci jednou odložit na příští pobyt Gold Retreat.

Abyste požádal/a o odložení, napište před koncem dalšího kvalifikačního období e-mail na europeanrecognition@youngliving.com a uveďte vaše jméno, členské číslo, hodnost a důvod pro odložení.

Odložení nebudou udělena bez řádného oznámení a nejsou automatická. Musíte nám oznámit, pokud se neplánujete zúčastnit, jinak o účast na tomto pobytu uznání přijdete.

Kvalifikovaní členové mohou svůj pobyt uznání odložit pouze jednou za hodnost. Pokud si pobyt odložíte, obdržíte pozvání e-mailem, abyste se zaregistroval/a na příští pobyt po tom, co budou určeni noví členové, kteří se kvalifikovali.
Mohu si vyměnit mou kvalifikaci na pobyt za jinou formu odměny?
Ne, účast na pobytu nelze převést ani vyměnit za peněžní nebo jinou odměnu.
Registrace
Jak se zaregistruji?
Pokud jste se kvalifikoval/a na pobyt Gold Retreat, pozvánka na událost vám přijde e-mailem, až se uzavře kvalifikační období pro daný pobyt. V e-mailu s pozvánkou naleznete odkaz, který vás zavede na registrační stránku pobytu Gold Retreat.

Registrace se obvykle otevírá tři měsíce před datem zahájení pobytu.
Jak se mohu podívat na podrobnosti mé registrace nebo je změnit?
Na podrobnosti vaší registrace se můžete podívat a/nebo je změnit na webové stránce registrace na pobyt Gold Retreat. Na webové stránce klikněte na „Už jste zaregistrováni?“ > „Upravit“ > „Informace“ nebo „Už jste zaregistrováni?“ > „Upravit“ > „Registrace pro vás nebo jakékoli vaše hosty“.
Veškeré změny musí být dokončeny 30 dní před datem zahájení pobytu.
Hosté
Co když s sebou budu chtít vzít mého spoluvlastníka, obchodního partnera, nebo jiného hosta?
Zúčastnit se může pouze jeden člen na účet, za kterého zaplatí společnost Young Living, ale na vaše náklady s sebou můžete jako vašeho hosta* vzít spoluvlastníka, partnera nebo obchodního partnera.

Kvalifikovaní mohou pozvat jednoho hosta, aby se zúčastnil za poplatek 600 $, který zahrnuje poskytnutí stravy, ubytování, poskytnutí skupinových aktivit a pozemní přepravu na aktivity události. Hosté jsou zodpovědní za cenu letenky nebo upřednostňovaný způsob dopravy. Veškeré letenky je třeba koupit nejméně 30 dní před datem začátku události.

*Hostům musí být nejméně 18 let, aby se mohli zúčastnit.
Může se můj host zúčastnit všech školení a aktivit se mnou?
Pokud má host hodnost nižší než Gold, nebude se moci zúčastnit školení. Hosté se však mohou zúčastnit aktivit pobytu.
Nedávno se mi narodilo miminko. Mohu s sebou vzít kojence?
Účastníkům je povoleno vzít s sebou kojence, ale budou zodpovědní za jakékoli další náklady spojené s jeho přivezením. Společnost Young Living je rodinnou společností, a proto chápeme, že s sebou na pobyt možná budete chtít vzít své děti. Uvědomte si prosím, že byť je to povoleno, společnost Young Living neposkytne aktivity, stravu, ubytování, dopravu ani denní péči pro děti. Pokud s sebou plánujete vzít děti, seznam možností denní péče bude k dispozici na registrační stránce.
Mohu změnit vstupenku mého hosta na jiného hosta?
Ano. Abyste změnil/a informace vašeho hosta, navštivte prosím stránku registrace na pobyt a přihlaste se do vaší registrace. Po přihlášení klikněte na „Upravit“ > „Informace“ nebo „Upravit“ > „Registrace pro vašeho hosta“. Také můžete napsat e-mail na events@youngliving.com.
Mohu zrušit vstupenku mého hosta?
Ano, pokud ji zrušíte nejméně 30 dní před datem začátku události. Pokud ji zrušíte nejméně 30 dní před datem začátku události, peníze vám budou vráceny v plné výši. Vstupenky hostů zrušené méně než 30 dní před událostí budou však podléhat 50% poplatku za zrušení.
Doprava
Kdy mám dorazit nebo odjet?
Naplánujte si prosím, abyste dorazil/a první oficiální den pobytu před 16:00 MT a abyste odjel/a kdykoli poslední oficiální den pobytu.
Co když budu chtít přijet o den nebo dva dříve nebo zůstat o den nebo dva déle?
Svůj pobyt si můžete prodloužit a my pokryjeme cenu letenky do výše ceny původních letů. Za další noci si však musíte zaplatit vaše vlastní hotelové ubytování. Společnost Young Living pokryje pozemní dopravu, stravu a hotelové ubytování pouze během pobytu.
Mohu si zarezervovat své vlastní lety?
Dáváme přednost tomu, aby byly lety zarezervované prostřednictvím naší partnerské agentury, Christopherson Travel. Pokud cestujete s hostem, kancelář Christopherson Travel může také pomoci s rezervací letů vašeho hosta. Bude požadováno, abyste jim při rezervaci poskytl/a způsob platby za vašeho hosta.

Pokud i tak dáváte přednost tomu, abyste si zarezervoval/a vaše vlastní lety, můžete tak učinit. Pro rezervaci vašich vlastních letů musíte předem získat schválení zasláním e-mailu na travelrequests@youngliving.com. Pro příspěvek úhrady nákladů prosím zašlete e-mail nejméně 30 dní před datem události. E-mail musí obsahovat vaše město odletu.

Veškeré letenky je třeba koupit nejméně 30 dní před datem začátku události.* Účastníci mohou být případně zodpovědní za dodatečné poplatky, pokud jsou jejich lety zarezervovány po tomto datu.

Úhrady nákladů jsou zpracovány po tom, co pobyt skončí. Toto zpracování může trvat 10–12 týdnů.

*Datum se může změnit.
V jaké třídě jsou lety? Můžeme si je změnit na vyšší třídu?
Všechny lety jsou zarezervované v turistické třídě. Jakékoli změny na vyšší třídu budou na náklady účastníka.
Mohu na pobyt jet autem namísto letu?
Můžete jet autem, ale e-mail s najetými kilometry musíte zaslat na travelrequests@youngliving.com, abyste za najeté kilometry obdržel/a úhradu nákladů standardní sazby. Vaše suma úhrady nákladů nesmí překročit cenu, za kterou by byl váš let.
Hotel
Mohu se svým známým sdílet pokoj?
Pokud s sebou berete hosta, je požadováno, abyste s tímto hostem sdílel/a pokoj. Během registrace budete mít možnost požádat o sdílení pokoje s jiným kvalifikovaným účastníkem. Pokud však nebudou omezená místa, dostanete svůj vlastní pokoj. Pokud budou místa v hotelu omezená, darujeme vám 300 $ v podobě kreditu na produkty za sdílení pokoje s dalším kvalifikovaným. Tento kredit bude na váš účet připsán po události a bude nabídnut pouze pokud vyvstane nutnost sdílet pokoj.
V jakém hotelu budu bydlet? Máte mé informace o potvrzení hotelu?
Všichni účastníci budou ubytováni v Davenport Grand Hotel ve Spokane ve Washingtonu.

Informace o potvrzení hotelového pokoje vám budou zaslány e-mailem měsíc před pobytem.
Mohu si zarezervovat svůj vlastní hotelový pokoj?
Svůj vlastní hotelový pokoj si zarezervovat nemůžete.
Různé
Můžete mi zaslat značkové vybavení, pokud se nemůžu zúčastnit pobytu, na který jsem se kvalifikoval/a?
Jakékoli značkové vybavení darované těm, kteří se kvalifikovali, je k dispozici pouze účastníkům události.
Co bych si měl/a přivézt?
S blížícím se datem události vyhlížejte e-mail s informacemi o balení.
Budou během události k dispozici tlumočnické služby?
Tlumočnické služby budou na pobytu poskytnuty v závislosti na potřebách účastníka a poptávce. O tlumočnické služby nebo sluchátka pro nedoslýchavé prosím zažádejte během procesu registrace. Zaměstnanci společnosti Young Living poskytnou během pobytu jakékoli požadované tlumočnické služby.