Race to the Finish

Race to the Finish

Palmy rozvlněné vánkem, pláže z jemného písku, mořský příboj tříštící se o pobřeží - umíte si to představit? Získejte svou vstupenku do ráje v celosvětové akci Race to the Finish (Závod do cíle)! Sto vítězů z celého světa s námi v příštím roce zavítá do krásné havajské zátoky Mauna Lani Bay, bude to výlet, který je jednou za život!

Členové, kteří jsou profesně bezúhonní a dosáhnou úrovně Executive nebo vyšší během trvání akce, od 1. října do 31. prosince, se zapojí do závodu, v němž se lámou rekordy v dosažení OGV a překonávají se cíle, kterými je postup do vyšších hodností a získávání dalších registrovaných členů. Budete-li jedním z vítězů na své pozici s nejvíce body Race to the Finish nebo mezi deseti nejlepšími finalisty ze svého regionu, oslavíte svůj úspěch v jižním Pacifiku s jedním hostem a ostatními vítězi!

Přestože je cesta na jedno z nejkrásnějších míst planety již sama o sobě celoživotní výhrou, závod Race to the Finish zde nekončí! Na konci této soutěže získají tři nejlepší globální soutěžící také peněžní odměnu. Prvnímu místu je určena cena 20 000 $, na druhém místě obdržíte 15 000 $ a na třetím 10 000 $! To je obrovská motivace k tomu, abyste se dostali mezi tři nejlepší!

Zajistěte si cestu do Mauna Lani Bay získáním bodů v soutěži Race to the Finish:

1 bod: Vaši nově zapsaní členové nebo reaktivovaní členové si zakoupí sadu Premium pro začátečníky

3 body: Členové vašich podřízených úrovní se poprvé zapojí do programu Essential Rewards s minimální objednávkou v hodnotě 100 PV

5 body: Osobní první povýšení do vyšší pozice od září 2017

Až 20 bodů za měsíc: Růst tržeb organizace

1 bod: Pozice Silver a výše za každých 10 procent zvýšení OGV nad současnou výchozí úrovní

1 bod: Pod pozicí Silver za každých 1 000 PV v růstu OGV nad současnou výchozí úrovní


Jsme tak nadšeni, že vás můžeme dále povzbudit v akci Race to the Finish! Odměníme nejen 10 našich nejlepších soutěžících zájezdem na Havaj, který je jednou za život, budeme mít také speciální cenu pro ty z vás, kteří se dostanou mezi nejlepších 50 Evropanů!

Víme, jak je důležité setkávat se s jinými členy a účastnit se akcí, abyste se na vlastní oči přesvědčili, o čem je Young Living a jak naši členové sdílejí životní styl YL. Z těchto důvodů chceme odměnit ty, kterým se nepodařilo vystoupat až mezi 10 nejlepších - dalších 40, kteří získají nejvíce bodů RTTF v Evropě (tj. 11. - 50. místo), obdrží 300 EUR v hotovosti, jestliže si zakoupí vstupenku na jakoukoli firemní akci YL kdekoli na světě! Může to být Raindrop Technique and Leadership Experience v Chorvatsku, která se koná v březnu, Beauty School Day ve vaší oblasti v květnu, International Grand Convention v Salt Lake City, USA, Lavender Harvest ve francouzské Provence, nebo jakákoli jiná firemní akce dle vašeho výběru!

Způsob získávání bodů je týž jako v globální akci a 200 nejlepších můžete sledovat ve své virtuální kanceláři. Nezapomeňte se tam podívat každý měsíc vždy kolem 20. dne, tj. po aktualizaci výsledkové listiny - můžete si ověřit, zda jste již mezi 50 nejlepšími!

Všichni vítězové akce budou vyhlášeni přibližně kolem 15. ledna 2018. Abyste uplatnili svůj nárok na cenu, musíte se obrátit na náš tým organizátorů akcí (Events Team) na adrese europeanevents@youngliving.com se stvrzenkami a dokladem o účasti (vstupenka na akci) na vámi vybrané akci. Jakmile obdržíme a ověříme všechny tyto doklady, příslušně vás odměníme. Více informací najdete v Oficiálních pravidlech pro Evropu.