Pobídka Event to Event

Zúčastnit se podnikových událostí společnosti Young Living je jedním z nejlepších způsobů, jak zažít životní styl Young Living. Protože hodnotné školení vždy zahrnuje investici, chtěli bychom vám dát příležitost získat nějaké peníze navíc!
S nadšením vám nabízíme možnost vydělat si odměnu v hotovosti do výše až €150 na financování jakýchkoliv nákladů, které vám mohou vzniknout při cestování nebo účasti na podnikové události společnosti Young Living. Toto vám pomůže získat přístup na školení a události, abyste zrychlili vaše podnikání s Young Living a spojili se s ostatními distributory z celé Evropy.
Kvalifikace: Zaregistrujte nejméně 9 nových distributorů s prémiovou sadou pro začátečníky (PSK) v kvalifikačním období 1. ledna 2020 – 31. března 2020 a získejte odměnu v hotovosti ve výši €150. A co víc, hodnotu lze sčítat pokaždé, když zaregistrujte dalších 9 se sadou PSK! Pokud například zaregistrujete 18 distributorů během období 1. ledna 2020 – 31. března 2020, získáte odměnu v hotovosti ve výši €300. Pokud jich zaregistrujete 27, získáte €450, zaregistrujte jich 36, a získáte €600, atd!
Tuto odměnu v hotovosti lze použít pouze na účast na následujících podnikových událostech společnosti Young Living v roce 2020:

Podnikové události v roce 2020

Nejnovější dostupné podnikové události naleznete na stránce aktuálních událostí (Featured Events) na YoungLiving.com.
Vítěze upozorníme každý měsíc e-mailem v rámci propagačního období (kolem 20. dne daného měsíce) s kompletními podrobnostmi, jak si vyzvednout odměnu.
Pro vyzvednutí vaší odměny se musíte řídit pokyny ve vašich kvalifikačních e-mailech a zaslat všechny relevantní cestovní účtenky a lístky na události spolu s podrobnostmi o odměně na adresu europeanrecognition@youngliving.com.
Jakmile obdržíme a ověříme všechny příslušné dokumenty, získáte svou odměnu do 2 týdnů po účasti na podnikové události. Více podrobností naleznete v Často kladených otázkách níže.

Otázky často kladené distributory

Jaké je kvalifikační období této propagační akce?
Tato propagační akce začíná 1. ledna 2020 v 00:01 (GMT) a končí 31. března 2020 ve 23:59 (BST). Začátek časové zóny je měřen podle londýnské kanceláře společnosti Young Living EMEA.
Jaké jsou kvalifikační podmínky této propagační akce?
Zaregistrujte nejméně 9 nových členů s prémiovou sadou pro začátečníky (PSK) v kvalifikačním období 1. ledna 2020 – 31. března 2020.
Kdo má nárok na účast v této propagační akci?
Této propagační akce se může zúčastnit každý distributor, který podepsal distributorskou smlouvu se společností Young Living Europe B.V.
Sídlím v Evropě, ale většina mého týmu sídlí mimo Evropu. Pokud zaregistruji někoho ze země mimo Evropu, počítá se to do této propagační akce?
Tato nová osoba musí sídlit v Evropě nebo Rusku a podepsat distributorskou smlouvu se společností Young Living B.V. Zaregistrování osoby ze země mimo Evropu nebo Rusko se nebude v rámci této pobídky počítat.
Co musím udělat, abych se kvalifikoval(a) pro tuto pobídku?
Musíte zaregistrovat nejméně 9 nových distributorů v kvalifikačním období 1. ledna 2020 – 31. března 2020. Hodnotu lze sčítat!
Kvalifikační období v roce 2020:
Leden
Únor
Březen
Zaregistroval(a) jsem více než 9 nových distributorů se sadou PSK – mohu se o odměnu ucházet vícekrát?
Ano, můžete! Hodnota odměny se bude sčítat pokaždé, když zaregistrujete 9 nových distributorů se sadou PSK. Pokud tedy například zaregistrujete 18 distributorů během období 1. ledna 2020 – 31. března 2020, získáte odměnu v hotovosti ve výši €300. Pokud jich zaregistrujete 27, získáte €450, zaregistrujte jich 36, a získáte €600, atd!
Musí se nový distributor zaregistrovat se sadou PSK nebo si mohou sadu PSK jednoduše zakoupit během období pobídky?
Pokud se nový distributor zaregistruje a zakoupí použitelnou prémiovou sadu pro začátečníky v období mezi 1. lednem 2020 – 31. březnem 2020, zaregistrování se bude počítat v rámci této pobídky. Pokud se nový distributor zaregistruje v rámci kvalifikačního období (např. v lednu 2020) a poté si zakoupí sadu PSK později (např. 1. března 2020), bude stále započítán – pokud je sada PSK zakoupena před 23:59 (BST) 31. března 2020.
Nicméně, pokud se nový distributor zaregistruje v rámci kvalifikačního období, ale bude s pořízením sady PSK čekat na později mimo kvalifikační období (např. na duben 2020), nebude se tato registrace počítat.
Získávám stále bod, i když distributor sadu PSK vrátí?
Nikoliv, bod se nebude započítávat, pokud nový distributor sadu PSK vrátí.
Jak můžu sledovat svůj postup v rámci této pobídky?
Každý týden zveřejníme vedoucí příčky v rámci Thrive! Europe facebookové stránky.
Jak zjistím, že jsem se kvalifikoval(a) na odměnu v hotovosti?
Obdržíte upozornění e-mailem od europeanrecognition@youngliving.comkolem pondělí 20. dubna 2020 s pokyny, jak si můžete svou odměnu vyzvednout.
Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme odměnit pouze poté, co se události zúčastníte. Bude to trvat až 2 týdny po obdržení a ověření veškerých účtenek, které jste nám poskytl(a). Toto zahrnuje také možná zpoždění v rámci délky transakcí z důvodu mezinárodních bankovních převodů.
Nemohl(a) jsem využít svou odměnu za událost v roce 2020. Mohu ji využít po roce 2020?
Odměnu lze použít pouze u událostí v roce 2020.
Pokud se však nemůžete nějaké události z osobních důvodů zúčastnit a můžete toto své tvrzení doložit, kontaktujte nás, prosím, na europeanrecognition@youngliving.com.
Mohu mou vstupenku převést na někoho jiného?
Vstupenky nelze převést.
Kvalifikoval(a) jsem se pro odměnu, ale můj účet je zřízen v rámci společného členství. Získáváme oba odměnu, pokud se zúčastníme nějaké události?
Odměna se nezapočítává dvakrát. Je omezena na získanou částku dle distributorství a je poté na členech daného distributorství, jak se rozhodnou či jak si přejí rozdělit si odměnu mezi sebou.
Mohu místo odměny získat peníze nebo PV?
Tuto odměnu nelze vyměnit za peníze. Ve vzácných případech, kdy nemůžete obdržet bankovní převod, můžete na vaše vyžádání získat kredit na vašem účtu Young Living.
Do kdy musím využít své odměny?
Svou odměnu budete muset využít do 31. prosince 2020. Ujistěte se, prosím, že nám do tohoto data zašlete všechny účtenky, abyste se vyhnuli propadnutí vaší odměny. Ke konci roku vám zašleme e-mailem upomínku, pokud jste ještě své odměny nevyužili.

Event To Event Incentive Appendix

Kliknutím na spodní část zobrazíte další informace o motivační příloze

Obchodní podmínky

1. Tuto pobídku organizuje společnost Young Living Europe B.V. (‘organizátor’).
2. Tato propagační akce je otevřená pro osoby trvale žijící a občany Evropy a Ruska starší 18 (osmnácti) let, kteří podepsali distributorskou smlouvu se společností Young Living Europe B.V.
3. Účastí na této propagační akci všichni zúčastnění souhlasí s tím, že pro ně budou závazná tato pravidla určená organizátorem, jehož rozhodnutí v případě jakýchkoliv sporů bude konečné a závazné. Organizátor si vyhrazuje právo doplnit, upravit, pozměnit, odložit, odvolat nebo zrušit tuto propagační akci a jakékoliv odměny nebo jejich součást bez jakéhokoliv předchozího upozornění a z jakéhokoliv důvodu, který bude organizátor v rozumné míře považovat za nutný.
4. Kvalifikační období této propagační akce začíná 1. ledna 2020 v 00:01 (GMT) a končí 31. března 2020 ve 23:59 (BST). Začátek časové zóny je měřen podle londýnské kanceláře společnosti Young Living EMEA.
5. Nárok: Aktivní distributoři s trvalým pobytem v Evropě nebo Rusku, kteří podepsali distributorskou smlouvu se společností Young Living Europe B.V.
6. Účastníci budou odměněni dle vyobrazení v níže uvedené tabulce a v souladu s kvalifikačními kritérii: Zaregistrujte 9 nových distributorů s prémiovou sadou pro začátečníky (PSK) v období od 1. ledna 2020 – 31. března 2020 a získejte odměnu €150. Tuto hodnotu lze sčítat. Budete odměněni dva týdny po zaslání vašich účtenek za účast na podnikové události Young Living. Vaše lístky na událost a jakékoliv cestovní účtenky zašlete na adresu europeanrecognition@youngliving.com do 31. prosince 2020, abyste se mohli ucházet o vaši odměnu v hotovosti.
7. Tato odměna je nepřenositelná a nelze ji vyměnit za peníze v hotovosti nebo PV.
8. Výsledky účastníků budou kontrolovány z hlediska nevyhovujícího chování, které je ustanoveno v rámci zásad společnosti Young Living a v rámci distributorské smlouvy. Nevyhovující aktivity budou považovány za neplatné a nebudou se započítávat vůči odměnám této pobídky a mohou vést k dalším nápravným opatřením.
9. Organizátor neponese žádnou odpovědnost ve smyslu jakýchkoliv nároků, ztrát nebo náhrad za ušlý zisk či za jakékoliv přímé / nepřímé zvláštní nebo následné ztráty vyplývající z jakékoliv z odměn. Jakékoliv odměny budou pro daňové účely přihlášeny jejich příjemci.
10. Organizátor může od příjemců odměn vyžadovat jejich identifikaci, vyfocení a publikaci v tištěných médiích nebo na sociálních sítích při přejímání jejich odměn nebo po obdržení jejich odměn. Organizátor může použít nahrané snímky jako celek nebo jejich části a jakoukoliv jejich reprodukci pro reklamní, propagační, publikační nebo jiné účely na jakékoliv webové stránce z jakýchkoliv mediálních důvodů a pro jakékoliv jiné oprávněné účely.
11. Všechny dotazy ve spojitosti s touto odměnou budou směřovány na europeanrecognition@youngliving.com.