Elite Express

často kladené otázky
Jak program Elite Express funguje dohromady s tradičním programem uznání?
Elite Express je volitelný program, který nabízí další pobídky těm, kteří podávají nejlepší výkony v budování společnosti. Účast není automaticky očekávaná nebo požadovaná. Jakémukoli členovi, který dosáhne hodnosti mimo časový rámec Elite Express, bude i nadále pogratulováno a bude oceněn podle našeho tradičního programu uznání. Jediným rozdílem je, že tento člen nedostane další odměny Elite Express.
Je zde nějaký postih, pokud se programu Elite Express nezúčastním?
Ne. Účast v programu Elite Express je přidanou pobídkou a není zapotřebí k tomu, abyste mohli těžit z plného potenciálu plánu odměn Young Living.
Kdy začne kvalifikační období?
Kvalifikační období začne v měsíci, který následuje po tom, co poprvé dosáhnete jakékoli předkvalifikační hodnosti pro daný stupeň odměn. Například, kvalifikační období pro Executive in 2 (E2) začne měsíc po tom, co člen poprvé dosáhne hodnosti Senior Star. Takže pokud člen dosáhne hodnosti Senior Star v lednu, kvalifikační období pro E2 začne v únoru a tento člen bude muset dosáhnout hodnosti Executive do konce března.
Kdo se může tohoto programu zúčastnit?
Programu se mohou zúčastnit všichni členové od hodnosti Senior Star po hodnost Platinum.
Mohou se členové ještě stále kvalifikovat do původního programu Elite Express?
Všichni členové, kteří dosáhli hodnosti Star, Senior Star, nebo Gold k 31. březnu 2018 či dříve, budou hodnoceni podle původního programu Elite Express, co se týče následující hodnosti. Tito členové mohou dosáhnout odměn spojených s původním časovým rámcem pro jejich další hodnost, pokud vyhoví všem kvalifikacím.
Například, člen, který dosáhl hodnosti Star nebo Senior Star k 31. březnu 2018 či dříve, bude mít nárok na původní Executive in 3 časový rámec a odměny. Tento člen se potom zúčastní nového programu Elite Express pro další kariérní růst dle stupňové škály.
Kdy obdržím svou odměnu za kvalifikaci?
Body Express Reward a body Essential Reward budou uděleny přibližně 5–6 dní od data provize po tom, co bude potvrzena kvalifikace. K potvrzení dojde okolo 20. dne v měsíci, který následuje po kvalifikaci.
Musím si stejně jako v předchozím programu Elite Express udržet svou předkvalifikační hodnost po dobu kvalifikačního období?
Ano. Členové si musí udržet svou předkvalifikační hodnost, aby se kvalifikovali na odměnu v každé úrovni programu Elite Express.
Co když klesnu pod mou předkvalifikační hodnost pouze na jeden měsíc kvalifikačního období?
Předkvalifikační hodnosti v každé úrovni odměn musí být udrženy každý měsíc kvalifikačního období. Pokud zúčastněný člen klesne pod předkvalifikační hodnost jakýkoli daný měsíc kvalifikačního období, tento člen nebude mít nadále nárok na odměnu dané hodnosti Elite Express. Nicméně, tento člen se stále může zúčastnit dalších cest odměn. Například, pokud člen promešká kvalifikaci pro Silver in 4, stále se může zúčastnit a kvalifikovat pro Gold in 8, Platinum in 8 a Diamond in 8.
Budou mé odměny zdaněny?
Ano. Hodnota odměn, které obdržíte, bude zahrnuta v daňovém formuláři od Young Living pro rok, ve kterém byly ceny obdrženy. Všechny odměny v podobě produktů budou ohodnoceny velkoobchodní cenou a jakékoli odměny, které nejsou produkty, budou ohodnoceny nákupní cenou zaplacenou společností Young Living.
Co když už mám hodnost Platinum nebo vyšší?
Pokud máte hodnost Platinum více než osm měsíců, nebo máte vyšší hodnost, na účast v programu Elite Express nemáte nárok. Avšak propagování tohoto programu v rámci vašeho týmu může mít příznivý vliv na růst vašeho týmu a na úspěch vaší organizace.
Jsou ceny stejné na všech otevřených globálních trzích?
Ceny v podobě zboží jsou stejné na všech otevřených globálních trzích.
Co jsou body Express Reward?
Body Express Reward je možné získat v každé úrovni programu Elite Express. Je možné vyměnit je za různé produkty na stránce odměn Young Living. Body Express Reward propadnou 36 měsíců po tom, co člen své body poprvé obdrží.
Co je stránka odměn Young Living?
Stránka odměn Young Living je stránka třetí strany, na které si členové mohou vyměnit body za různé maloobchodní předměty. Tyto předměty zahrnují elektroniku, zboží do domácnosti, módu, dárkové poukazy a mnoho dalšího. Ve Virtuální kanceláři člena se objeví, jakmile se člen kvalifikuje pro hodnost v programu Elite Express.