Věříme, že jednoduchým rozhodnutím originálně sdílet přírodní řešení, která proměnila váš domov, máte šanci navždy ovlivnit ostatní. Proto vás podporujeme s programem Help 5! Program vytvořený tak, aby vás podporoval soustředit se na pět každý měsíc a neustále vás odměňoval za dva zvyky nejúspěšnějších praktik budovatelů podnikání YL.

Pokud bude vaším cílem pomoci pěti, budete mít příležitost dát stranou vaše osobní překážky a negativní samomluvu, abyste strategicky pomohli někomu ve vaší komunitě udělat další kroky směrem ke zlepšení jejich životního stylu díky zdravějším alternativám. Navíc získáte body pro pobídku Help 5 a školení, které vás podpoří ve vašem podnikání.

Jak získat body Help 5

Osobně zaregistrujte nové členy s prémiovou sadou pro začátečníky: Získejte 1 bod za každého člena z podřízené větve, kterého během propagační akce osobně zaregistrujete s kvalifikační prémiovou sadou pro začátečníky

Osobně opětovně aktivujte nové členy s prémiovou sadou pro začátečníky: Získejte 1 bod za každého člena z podřízené větve, kterého během propagační akce po 12 měsících osobně opětovně aktivujete s kvalifikační prémiovou sadou pro začátečníky

Osobně zaregistrujte členy z podřízené větve do programu Essential Rewards (ER): Získejte 1 bod, když se člen z podřízené větve vašeho týmu – kterého jste osobně zaregistrovali, zaregistruje do programu ER nebo se opětovně aktivuje** v programu ER po šesti+ měsících neaktivity v programu ER a zadá během období propagační akce objednávku ER za 50 nebo více PV.

Ti, kteří se kvalifikovali ***
Sledujte tento měsíc váš postup pobídkou Help 5 a kvalifikujte se, abyste získali odměnu! Podívejte se na váš současný celkový počet bodů Help 5*** a ujistěte se, že si stanovíte cíle vašich registrací a opětovných aktivací pro zbytek měsíce!

*Opětovně aktivovaný člen znamená neaktivního člena Young Living (v ukončeném stavu), kterého účastník osobně zaregistruje během období propagační akce. Body budou uděleny pouze za koupi jedné kvalifikační prémiové sady pro začátečníky na znovu aktivovaného člena během období propagační akce.

**Pro účely této nabídky, kvalifikující opětovná aktivace ER znamená člena, který v posledních šesti měsících nezadal objednávku ER.


***Tento seznam je neověřeným, nepřezkoumaným statistickým seznamem registrací a je zamýšlen pouze tak, aby členům poskytl představu o možném dosažení odměny v rámci této propagační akce. V případě nesrovnalostí mezi pravidly použitými k vytvoření tohoto seznamu a oficiálními pravidly budou mít oficiální pravidla převahu. Členové, kteří se kvalifikovali na měsíční cenu(ceny) budou kontaktováni přímo ohledně podrobností, jak si o jejich cenu(ceny) zažádat.