Věříme, že jednoduchým rozhodnutím originálně sdílet přírodní řešení, která proměnila váš domov, máte šanci navždy ovlivnit ostatní. Proto vás podporujeme s programem Help 5! Program vytvořený tak, aby vás podporoval soustředit se na pět každý měsíc a neustále vás odměňoval za dva zvyky nejúspěšnějších praktik budovatelů podnikání YL.

Pokud bude vaším cílem pomoci pěti, budete mít příležitost dát stranou vaše osobní překážky a negativní samomluvu, abyste strategicky pomohli někomu ve vaší komunitě udělat další kroky směrem ke zlepšení jejich životního stylu díky zdravějším alternativám. Navíc získáte body pro pobídku Help 5 a školení, které vás podpoří ve vašem podnikání.

Zde je, jak můžete získat body:

Získejte 1 bod, pokud zaregistrujete nového člena s prémiovou sadou pro začátečníky.
Získejte 1 bod, pokud po 12 měsících neaktivity opětovně aktivujete stávajícího člena z vaší podřízené větve s prémiovou sadou pro začátečníky.
Získejte 1 bod, pokud zaregistrujete nového člena do programu Essential Rewards s objednávkou za 50 nebo více PV.
Získejte 1 bod, pokud opětovně aktivujete* stávajícího člena z vaší podřízené větve do programu Essential Rewards s objednávkou za 50 nebo více PV. Člen musí být v programu Essential Rewards neaktivní po minimálně 6 měsíců, abyste získali bod.

Zdvojnásobte vaše body, když zkombinujete některé z činností výše:

1. příklad:
Zaregistrujte nového člena s prémiovou sadou pro začátečníky azaregistrujte toho samého nového člena do programu Essential Rewards (s minimální objednávkou za 50 PV) a získejte 2 body.
1. možnost: Jan zaregistroval Šárku s prémiovou sadou pro začátečníky a do programu Essential Rewards v prosinci 2019.Jan získal 2 body.
2. příklad:
Pokud po 12 měsících neaktivity opětovně aktivujete stávajícího člena z vaší podřízené větve s prémiovou sadou pro začátečníky a toho samého člena opětovně aktivujete do programu Essential Rewards (jestliže byl v programu Essential Rewards neaktivní po minimálně 6 měsíců), získáte 2 body.
2. možnost: Julie zaregistrovala Barboru v říjnu 2018.“
Barbora nebyla aktivní od listopadu 2018. To znamená, že v posledních 12 měsících nezadala objednávku YL za více než 50 PV.
Barbora také nebyla od listopadu 2018 aktivní v programu Essential Rewards. To znamená, že objednávku Essential Rewards nezadala po více než 6 měsíců.
Julie Barboru opětovně zaregistrovala s prémiovou sadou pro začátečníky a opětovně ji zaregistrovala do programu Essential Rewards v prosinci 2019. Julie získala 2 body.
Ti, kteří se kvalifikovali
Sledujte tento měsíc váš postup pobídkou Help 5 a kvalifikujte se, abyste získali odměnu! Podívejte se na váš současný celkový počet bodů Help 5** a ujistěte se, že si stanovíte cíle vašich registrací a opětovných aktivací pro zbytek měsíce!
*Opětovně aktivovaný člen znamená neaktivního člena Young Living (v ukončeném stavu), kterého účastník osobně zaregistruje během období propagační akce. Body budou uděleny pouze za koupi jedné kvalifikační prémiové sady pro začátečníky na znovu aktivovaného člena během období propagační akce. Pro účely této nabídky, kvalifikující opětovná aktivace ER znamená člena, který v posledních šesti měsících nezadal objednávku ER.

**Tento seznam je neověřeným, nepřezkoumaným statistickým seznamem registrací a je zamýšlen pouze tak, aby členům poskytl představu o možném dosažení odměny v rámci této propagační akce. V případě nesrovnalostí mezi pravidly použitými k vytvoření tohoto seznamu a oficiálními pravidly budou mít oficiální pravidla převahu. Členové, kteří se kvalifikovali na měsíční cenu(ceny) budou kontaktováni přímo ohledně podrobností, jak si o jejich cenu(ceny) zažádat.