Help 5


Věříme, že jednoduchým rozhodnutím originálně sdílet přírodní řešení, která proměnila váš domov, máte šanci navždy ovlivnit ostatní. Proto vás podporujeme s programem Help 5! Program vytvořený tak, aby vás podporoval soustředit se na pět každý měsíc a neustále vás odměňoval za dva zvyky nejúspěšnějších praktik budovatelů podnikání YL.
Pokud bude vaším cílem pomoci pěti, budete mít příležitost dát stranou vaše osobní překážky a negativní samomluvu, abyste strategicky pomohli někomu ve vaší komunitě udělat další kroky směrem ke zlepšení jejich životního stylu díky zdravějším alternativám. Navíc získáte body pro pobídku Help 5 a školení, které vás podpoří ve vašem podnikání.

Zde je, jak můžete získat body:

Získejte 1 bod, pokud zaregistrujete nového člena s prémiovou sadou pro začátečníky.
Získejte 1 bod, pokud po 12 měsících neaktivity opětovně aktivujete stávajícího člena z vaší podřízené větve s prémiovou sadou pro začátečníky.
Získejte 1 bod, pokud zaregistrujete nového člena do programu Essential Rewards s objednávkou za 50 nebo více PV.
Získejte 1 bod, pokud opětovně aktivujete* stávajícího člena z vaší podřízené větve do programu Essential Rewards s objednávkou za 50 nebo více PV. Člen musí být v programu Essential Rewards neaktivní po minimálně 6 měsíců, abyste získali bod.

Help 10

Průzkum ukazuje, že spousta z kvalifikovaných na pobídku Help 5 získává více než 5 bodů potřebných ke kvalifikaci na měsíční odměnu pobídky!
Chceme VÁS podpořit díky našemu zbrusu novému programu Help 10, který začíná 1. května 2020!
Navíc vám nyní dáváme šanci zdvojnásobit vaše body pokaždé, když opětovně aktivujete člena do programu Essential Rewards s objednávkou za 100 PV (vyjma registrací s prémiovou sadou pro začátečníky)!
Zde je, jak pobídka Help 10 funguje: Získejte celkem 10 bodů a budete odměněni vaší měsíční cenou Help 5 a navíc také dárkem Help 10!

Můžete získat 10 bodů kombinací aktivit níže:

Získejte 1 bod, pokud zaregistrujete nového člena s prémiovou sadou pro začátečníky.
Získejte 1 bod, pokud po 12 měsících neaktivity opětovně aktivujete stávajícího člena z vaší podřízené větve s prémiovou sadou pro začátečníky.
Získejte 1 bod, pokud zaregistrujete nového člena do programu Essential Rewards s objednávkou za 50 nebo více PV.
Získejte 1 bod, pokud opětovně aktivujete* stávajícího člena z vaší podřízené větve do programu Essential Rewards s objednávkou za 50 nebo více PV.
NOVÉ! Získejte 1 další bod, pokud opětovně aktivujete* člena do programu Essential Rewards s objednávkou za 100 nebo více PV (vyjma registrací s prémiovou sadou pro začátečníky).
*Abyste získali bod/y, člen musí být v programu Essential Rewards neaktivní po minimálně 6 měsíců.
Váš pokrok můžete sledovat díky našim žebříčkům, které jsou každý týden aktualizovány. Připojte se k naší facebookové skupině Thrive! Europe.
Nemůžeme se dočkat, až uvidíme, kam se vy a vaše podnikání díky tomuto bonusovému programu dostanete!

Často kladené otázky pro distributory

Kdy program Help 10 začíná?
Bonusový program Help 10 bude probíhat každý měsíc a začíná 1. května 2020 od 00:01 (BST). Začátek je měřen v souladu s časovým pásmem kanceláře Young Living Europe v Londýně.
Jak se na cenu Help 10 kvalifikuji?
Získejte celkem 10 bodů, abyste obdrželi další cenu. Body můžete získat následujícími způsoby:
Získejte 1 bod, pokud zaregistrujete nového člena s prémiovou sadou pro začátečníky.
Získejte 1 bod, pokud po 12 měsících neaktivity opětovně aktivujete stávajícího člena z vaší podřízené větve s prémiovou sadou pro začátečníky.
Získejte 1 bod, pokud zaregistrujete nového člena do programu Essential Rewards s objednávkou za 50 nebo více PV.
Získejte 1 bod, pokud opětovně aktivujete* stávajícího člena z vaší podřízené větve do programu Essential Rewards s objednávkou za 50 nebo více PV.
NOVÉ! Získejte 1 bod navíc, pokud opětovně aktivujete* stávajícího člena z vaší podřízené větve do programu Essential Rewards s objednávkou za 100 nebo více PV (vyjma registrací do programu Essential Rewards s prémiovou sadou pro začátečníky).
*Abyste získali bod/y, člen musí být v programu Essential Rewards neaktivní po minimálně 6 měsíců.
Jaké odměny obdržím, pokud získám celkem 10 bodů?
Pokud získáte celkem 10 bodů, obdržíte vaši měsíční cenu Help 5 a navíc další cenu Help 10!
Jak mi ceny pošlete?
Ceny obdržíte s vaší příští objednávkou Essential Rewards, kterou zadáte po potvrzení vaší kvalifikace na Help 10.
Kdo má nárok na účast v této propagační akci?
Této propagační akce se může zúčastnit každý distributor, který podepsal distributorskou smlouvu s Young Living B.V.
Sídlím v Evropě, ale většina členů mého týmu sídlí mimo Evropu. Pokud zaregistruji někoho ze země mimo Evropu, bude se to počítat do této propagační akce?
Nová osoba musí sídlit v Evropě nebo v Rusku a musí podepsat distributorskou smlouvu s Young Living B.V. Registrace někoho ze země mimo Evropu nebo Rusko se nebude počítat do této pobídky.
Získal/a jsem více než 10 bodů – mohu se na další cenu kvalifikovat několikrát?
Ne, na další cenu se můžete kvalifikovat pouze jednou.
Dostanu bod, pokud distributor vrátí prémiovou sadu pro začátečníky nebo zruší objednávku Essential Rewards?
Ne, bod se nebude počítat, pokud distributor vrátí prémiovou sadu pro začátečníky nebo zruší objednávku Essential Rewards.
Jak můžu sledovat mé pokroky v této pobídce?
Každý týden budeme zveřejňovat žebříčky ve facebookové skupině Thrive! Europe.
Jak budu vědět, jestli jsem se kvalifikoval/a na další bonusovou cenu?
Budete vyrozuměni prostřednictvím e-mailu od europeanrecognition@youngliving.com okolo 20. každý měsíc.
Mohu svou cenu převést na někoho jiného?
Ne. Ceny nelze převést.
Kvalifikoval/a jsem se na další bonusovou cenu, ale sdílím účet. Získáme cenu oba?
Cena je omezena na množství získané jedním distributorstvím.

Zdvojnásobte vaše body, když zkombinujete některé z činností výše:

1. příklad:
Zaregistrujte nového člena s prémiovou sadou pro začátečníky azaregistrujte toho samého nového člena do programu Essential Rewards (s minimální objednávkou za 50 PV) a získejte 2 body.
1. možnost: Jan zaregistroval Šárku s prémiovou sadou pro začátečníky a do programu Essential Rewards v prosinci 2019.Jan získal 2 body.
2. příklad:
Pokud po 12 měsících neaktivity opětovně aktivujete stávajícího člena z vaší podřízené větve s prémiovou sadou pro začátečníky a toho samého člena opětovně aktivujete do programu Essential Rewards (jestliže byl v programu Essential Rewards neaktivní po minimálně 6 měsíců), získáte 2 body.
2. možnost: Julie zaregistrovala Barboru v říjnu 2018.“
Barbora nebyla aktivní od listopadu 2018. To znamená, že v posledních 12 měsících nezadala objednávku YL za více než 50 PV.
Barbora také nebyla od listopadu 2018 aktivní v programu Essential Rewards. To znamená, že objednávku Essential Rewards nezadala po více než 6 měsíců.
Julie Barboru opětovně zaregistrovala s prémiovou sadou pro začátečníky a opětovně ji zaregistrovala do programu Essential Rewards v prosinci 2019. Julie získala 2 body.
Ti, kteří se kvalifikovali
Sledujte tento měsíc váš postup pobídkou Help 5 a kvalifikujte se, abyste získali odměnu! Podívejte se na váš současný celkový počet bodů Help 5** a ujistěte se, že si stanovíte cíle vašich registrací a opětovných aktivací pro zbytek měsíce!
*Opětovně aktivovaný člen znamená neaktivního člena Young Living (v ukončeném stavu), kterého účastník osobně zaregistruje během období propagační akce. Body budou uděleny pouze za koupi jedné kvalifikační prémiové sady pro začátečníky na znovu aktivovaného člena během období propagační akce. Pro účely této nabídky, kvalifikující opětovná aktivace ER znamená člena, který v posledních šesti měsících nezadal objednávku ER.

**Tento seznam je neověřeným, nepřezkoumaným statistickým seznamem registrací a je zamýšlen pouze tak, aby členům poskytl představu o možném dosažení odměny v rámci této propagační akce. V případě nesrovnalostí mezi pravidly použitými k vytvoření tohoto seznamu a oficiálními pravidly budou mít oficiální pravidla převahu. Členové, kteří se kvalifikovali na měsíční cenu(ceny) budou kontaktováni přímo ohledně podrobností, jak si o jejich cenu(ceny) zažádat.