Elite Express

pravidla programu:

Young Living (Europe) Ltd, se sídlem na adrese Third Floor, Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YA, Spojené království („Young Living“) zahajuje 21. března 2016, program ELITE EXPRESS („Datum zahájení programu“). K účasti v programu ELITE EXPRESS jsou oprávněni distributoři, kteří postoupili na úroveň Star. Program ELITE EXPRESS sestává ze čtyř tras odměn a jedné prémiové trasy, která nabízí distributorům další motivaci, aby dosáhli a udrželi si své vedoucí hodnosti v rámci plánu odměn Young Living podle dispozic uvedených v tomto plánu. Distributoři získávají odměny a uznání za dosažení určitých vedoucích pozic v konkrétně vymezené lhůtě, počínaje předkvalifikační hodností.

Program ELITE EXPRESS je další motivační akcí, jejímž posláním je podněcovat a odměňovat vynikající a výkonné distributory. Vzhledem k tomu, že k účasti jsou vyzváni všichni distributoři, je důležité si pamatovat, že záměrem není nahradit jiné kvalifikace či motivační akce, které jsou nabízeny distributorské základně Young Living, včetně odměn a prémií nabízených na základě plánu odměn Young Living. Program ELITE EXPRESS však k datu zahájení programu nahradí program Si6, který probíhá před datem zahájení programu ELITE EXPRESS. Distributoři, kteří se kvalifikovali pro dosažení hodnosti Executive do 29. února 2016, budou stále způsobilí u stávajícího programu Si6 pro trasu Silver programu ELITE EXPRESS podle výše uvedeného ustanovení.Pro účast není nutný žádný další nákup ani platba, pouze nákup pro udržení nebo zvýšení pozice.

Pravidla programu:
1. Zúčastněný distributor musí dosáhnout předkvalifikační hodnosti u každé konkrétní trasy odměn (viz níže) pro zahájení kvalifikačního období.
2. Distributor si musí udržet svou předkvalifikační hodnost po celé kvalifikační období.
3. Distributor musí dosáhnout kvalifikační hodnosti u každé trasy odměn v rámci kvalifikačního období uvedeného pro každou odměnu.
4. Kvalifikační období pro každou trasu odměn začíná 1. dne měsíce po okamžiku, kdy Distributor poprvé dosáhne předkvalifikační hodnosti.
Způsobilost k účasti:
Program ELITE EXPRESS je určen distributorům Young Living („distributoři“), kteří jsou aktivní, dosáhli nejméně hodnosti Star, jsou profesně bezúhonní, mají 18 či více let a mají svou hlavní fakturační adresu v Evropě. Tato akce vylučuje distributory v mimoevropských zemích. Neplatné tam, kde je zakázáno. Aktivní distributoři jsou distributoři, kteří za posledních 12 měsíců zakoupili produkty v hodnotě minimálně 50 PV a podepsali s Young Living distributorskou smlouvu. Distributoři jsou profesně bezúhonní a dodržují všechny podmínky distributorské smlouvy a zásady a postupy Young Living.
Kvalifikace a požadavky programu:
Následují tzv. trasy odměn a prémií, pro něž jsou motivační pobídky ELITE EXPRESS nabízeny.
Ei3: Tato odměna se uděluje po dosažení hodnosti Executive do 3 měsíců od prvního dosažení hodnosti Star.
1. Předkvalifikační hodnost: Star
2. Kvalifikační období: 3 měsíce od první kvalifikace jako Star
3. Požadavky na udržení hodnosti: Udržení hodnosti Star nebo Sr. Star během každého kvalifikačního měsíce
Si6: Tato odměna se uděluje po dosažení hodnosti Silver do 6 měsíců od prvního dosažení hodnosti Executive.
1. Předkvalifikační hodnost: Executive
2. Kvalifikační období: 6 měsíců od první kvalifikace jako Executive
3. Požadavky na udržení hodnosti: Udržení hodnosti Executive během každého kvalifikačního měsíce
Gi6: Tato odměna se uděluje po dosažení hodnosti Gold do 6 měsíců od prvního dosažení hodnosti Silver.
1. Předkvalifikační hodnost: Silver
2. Kvalifikační období: 6 měsíců od první kvalifikace jako Silver
3. Požadavky na udržení hodnosti: Udržení hodnosti Silver během každého kvalifikačního měsíce
Pi5: Tato odměna se uděluje po dosažení hodnosti Platinum do 5 měsíců od prvního dosažení hodnosti Gold.
1. Předkvalifikační hodnost: Gold
2. Kvalifikační období: 5 měsíců od první kvalifikace jako Gold
3. Požadavky na udržení hodnosti: Udržení hodnosti Gold během každého kvalifikačního měsíce
BONUS Elite 20: Tato prémiová trasa a odměna se uděluje po dokončení každé ze 4 tras odměn (Ei3, Si6, Gi6 a Pi5) do 20 měsíců.
1. Předkvalifikační hodnost: Star
2. Kvalifikační období: 20 měsíců od první kvalifikace jako Star
3. Udržení pozice: Pro kvalifikaci se musí kvalifikovat na všechny čtyři trasy odměn (Ei3, Si6, Gi6 a Pi5)
Distributoři zapojení do předchozího programu Si6 (Silver in 6):
Pokud distributor již pracuje na dosažení Si6 a dosáhl hodnosti Executive poprvé do 29. února 2016 včetně, bude stále způsobilý pro stávající program Si6 a navíc bude mít možnost se kvalifikovat pro kolekci Premier Aroma Complete na úrovni Silver.
Odměny a uznání:
Následující tabulka uvádí odměny pro každou trasu odměn a prémií v programu ELITE EXPRESS:
ÚroveňOdměna
Ei3

Seed to Seal® Collection

Jedna kolekce Seed to Seal® (obsahuje jeden ultrazvukový difuzér Aria a jeden balíček Farm Bundle esenciálních olejů, konkrétně jeden esenciální olej Máta peprná (Peppermint) 5 ml, jeden esenciální olej Smrk pichlavý Idaho (Idaho Blue Spruce) 5 ml a jeden esenciální olej Ylang-ylang 5 ml; včetně pouzdra na uschování těchto lahviček s esenciálními oleji)

Jedno červené padfolio

Celková přibližná maloobchodní cena odměny (ARV): 424,00
Si6

30 OIL COLLECTION

Jedna kolekce 30 olejů (obsahuje 15ml lahvičky těchto olejů: Kadidlo (Frankincense), Máta peprná (Peppermint), Levandule (Lavender), PanAway, Citron (Lemon), Pomeranč (Orange), Cypřiš (Cypress), DiGize, Jedle balzámová (Balsam Fir), Grapefruit, Oregano, Tymián (Thyme), Tea Tree, Aroma Siez, Majoránka (Marjoram), Ylang-ylang, Bazalka (Basil), Purification, Kadidlovník pravý (Sacred Frankincense), Libavka (Wintergreen), Citronová tráva (Lemongrass) a Cedrové dřevo (Cedarwood) a dvě 15ml lahvičky směsi Citrus Fresh, Joy, Thieves a oleje Kopaiva (Copaiba); včetně pouzdra)

Jeden chytrý náramek Fitbit Charge HR

Celková cena ARV: 1 650,00
Gi6

THIEVES COMPLETE SET

Jedna jednoroční dodávka NingXia Red (představuje 24 lahví NingXia Red po 750 ml)

Jedna kompletní sada Thieves (obsahuje 2 mýdla na praní Thieves Laundry Soap, 2 mýdla na ruce Thieves Foaming Hand Soap – 3 balení, 2 náplně mýdla na ruce Thieves Foaming Hand Soap 32 uncí, 2 čisticí prostředky Thieves Household Cleaner 64 uncí a 2 směsi esenciálních olejů Thieves 15 ml)

Jeden Gold iPad Mini 64 GB

Jedna složka padfolio

Celková cena ARV: 1 850,00 $
Pi5PREMIER AROMA COLLECTION

Jedna kolekce Premier Aroma (obsahuje 5ml lahvičky 120 jedinečných druhů esenciálních olejů, vše ve schránce Premium Display Case)


DIFFUSER COLLECTION

Jedna kolekce difuzérů (obsahuje jeden difuzér AromaLux, jeden difuzér Dewdrop, jeden difuzér USB bílý, jeden difuzér Rainstone a jeden ultrazvukový difuzér Dino Land)

Jeden kufřík Tumi nebo jiné značkové zavazadlo

Celková cena ARV: 4 265,00 $
Bonus Elite20

1 000 bodů Essential Rewards

1 úhrada registračního poplatku na Mezinárodní reprezentační konferenci Young Living v následujícím roce

Celková cena ARV: 1 300,00 $
Zrušení a vrácení peněz; vyšší moc:
Distributor, který se kvalifikuje k získání motivační odměny a poté přistoupí ke zrušení objednávky/objednávek, neobdrží za takovou objednávku vrácení peněz. Společnost Young Living odmítá odpovědnost, jestliže dodání odměny brání či zdržují tyto okolnosti: vyprodání zásob, stávky, stávkové hlídky, snahy o bojkot, požáry, záplavy, nehody, válka (vyhlášená či nevyhlášená), revoluce, povstání, vzpoury, vyšší moc, vládní moc (mimo jiné včetně jakéhokoli orgánu nebo ministerstva Spojených států amerických), zásahy veřejného nepřítele, nedostatek nebo příděly benzinu či jiných pohonných hmot, nemožnost získat materiály nebo práci či jiné příčiny, které jsou oprávněně mimo kontrolu společnosti Young Living.
Licence:
Účastí v programu ELITE EXPRESS a přijetím motivační pobídky a/nebo odměny vyjadřuje člen souhlas s využitím svého jména, adresy (město a stát / provincie bydliště), hlasu a prohlášení souvisejících s programem ELITE EXPRESS a společností Young Living, dále s využitím fotografií a jiných zpodobnění své osoby, bez další odměny, bez nutnosti zaslat oznámení nebo získat povolení, v jakémkoli zveřejnění nebo propagaci/reklamě realizované společností Young Living nebo jakýmikoli spřízněnými subjekty v jakémkoli sdělovacím prostředku bez ohledu na rozsah území nebo doby trvání vyjma případů, kdy to zákon zakazuje.
Omezení odpovědnosti:

Společnost Young Living neodpovídá za případný rozdíl mezi skutečnou hodnotou ceny v době jejího udělení a hodnotou ARV uvedenou v těchto oficiálních pravidlech nebo v jakýchkoli sděleních či materiálech souvisejících s touto akcí a výhercům nebude tento případný rozdíl dorovnán. Young Living a její přidružené společnosti, dceřiné společnosti a mateřské společnosti nepřebírají jakoukoli odpovědnost za žádné nepřesnosti informací, které mohou být v programu ELITE EXPRESS použity; za žádnou chybu způsobenou selháním technického či lidského faktoru, k níž by došlo při zpracování objednávek, včetně dat zadaných distributory; za žádnou chybnou komunikaci, jako například technické poruchy počítače, telefonu, kabelu a nedostupnost sítě nebo spojení se serverem; za související technické poruchy nebo jiné závady hardwaru, softwaru nebo v důsledku virů; nebo za neúplné, pozdně dodané nebo chybně směrované objednávky. Jakékoli narušení spravedlivého a řádného provedení programu ELITE EXPRESS spojené s počítačovým virem nebo podobným typem technické poruchy, která může ovlivnit regulérnost, řádnou bezpečnost a provádění programu ELITE EXPRESS, může vést k ukončení, změně nebo úpravě programu nebo jeho části podle výhradního zvážení společnosti Young Living. Společnost Young Living si vyhrazuje právo podle svého uvážení prohlásit za neplatné jakékoli objednávky distributorů, kteří se podle názoru společnosti Young Living pokusili zkreslit nebo narušit provádění, bezpečnost či regulérnost programu ELITE EXPRESS, nebo diskvalifikovat jakéhokoli distributora, který projevil nesportovní chování nebo se pokusil ohrožovat či obtěžovat jakoukoli jinou osobu.

Každý distributor se svou účastí v programu ELITE EXPRESS vzdává všech práv požadovat náhradu škody plnící represivní funkci či náhradu náhodných či následných škod, poplatků právním zástupcům nebo jakýchkoli jiných škod, než jsou skutečné hotovostní výdaje nebo ztráty, které mohou vzniknout v souvislosti s účastí v programu ELITE EXPRESS nebo s přijetím, vlastnictvím a/nebo využitím jakékoli odměny.

Všechny soudní pře vyplývající z programu ELITE EXPRESS či z odměny nebo pře v souvislosti s tímto programem či odměnou je nutné vyřešit individuálně, aniž by se přikročilo k jakékoli formě hromadné žaloby. Některé jurisdikce nemusejí povolovat určitá omezení náhrad škod nebo možnosti požadovat odškodnění v hromadné žalobě, proto se vás některé restrikce nemusejí týkat.

Jiná pravidla a předpisy:

Každý příjemce odměny bude odpovědný odvést veškeré příslušné daně ze své odměny, ať byla, či nebyla využita, vyjma případu, kdy odmítne přijmout odměnu v době, kdy je předložena. Kde je to na místě, bude mít příjemce objektivní tržní hodnotu přijaté odměny vykázanou v příslušném daňovém formuláři. Pokud aspekty odměny podlehnou změně, která je mimo kontrolu společnosti Young Living, nebo pokud z jakéhokoli důvodu nebude celá odměna nebo jakákoli její část k dispozici, nebude společnost Young Living za žádné takové změny odpovědná a vyhrazuje si právo podle svého výhradního a absolutního zvážení nahradit odměnu jinou odměnou se stejnou nebo vyšší hodnotou. Není povolen žádný převod odměny na třetí stranu. Za nepeněžní odměny nebude poskytnuta žádná peněžní náhrada. Přijetím odměny příjemce souhlasí s tím, že Young Living nepřebírá odpovědnost za žádné úrazy, škody nebo ztráty jakéhokoli druhu, které vyplývají z přidělení, přijetí, vlastnictví nebo použití odměny nebo jakýchkoli jejích aspektů nebo částí nebo které s výše uvedenými skutečnostmi souvisejí.

Společnost Young Living neodpovídá za případný rozdíl mezi skutečnou hodnotou odměny v době jejího udělení a hodnotou ARV uvedenou v těchto oficiálních pravidlech nebo v jakýchkoli sděleních či materiálech souvisejících s touto akcí a výhercům nebude tento případný rozdíl dorovnán. Za veškeré případné federální, státní a místní daně (včetně daně z příjmu a srážek na daně) a rovněž za jakékoli další náklady a výdaje spojené s přijetím a použitím odměny, které je zde uvedeno, zodpovídá výherce, bez ohledu na to, zda je odměna využita částečně nebo v plné výši. Společnost Young Living není v žádném případě povinna udělit více, než je zde uvedená odměna.

Svou účastí v programu ELITE EXPRESS (i) potvrzujete, že budete dodržovat tato pravidla programu ELITE EXPRESS včetně všech požadavků ohledně způsobilosti k účasti; (ii) zaručujete, že veškeré informace, které uvedete v souvislosti s programem ELITE EXPRESS, jsou pravdivé a přesné; a (iii) souhlasíte, že rozhodnutí Young Living budou pro vás závazná, přičemž tato rozhodnutí budou konečná a závazná ve všech záležitostech souvisejících s programem ELITE EXPRESS. Distributoři, kteří nedodržují tato pravidla programu ELITE EXPRESS a zásady a postupy společnosti Young Living, budou diskvalifikováni.

Společnost Young Living si vyhrazuje právo podle svého uvážení tento program ELITE EXPRESS kdykoli zrušit, pozměnit nebo odložit, ať už na takovou změnu upozorní, či nikoli, a to z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu, včetně případů, kdy podvod, technické poruchy, viry, programové chyby a nedostatky či jakákoli jiná příčina naruší realizaci, zabezpečení či charakter programu ELITE EXPRESS.

Tato motivační akce podléhá všem federálním, vnitrostátním, oblastním a obecním zákonům platným v evropských zemích. Všechny záležitosti a problematiky ohledně výkladu, platnosti, interpretace a vykonatelnosti těchto kritérií motivační akce nebo práva a povinnosti účastníků a Young Living související s akcí se budou řídit a vykládat podle hmotného práva všech evropských států bez ohledu na konflikty právních zásad. Všichni distributoři, kteří se kvalifikují k účasti na motivační akci, souhlasí s věcnou a místní soudní příslušností danou vnitrostátními právními zásadami své země.

V případě jakéhokoli rozporu mezi jakýmikoli informacemi o této motivační akci obsaženými v těchto kritériích motivační akce a informacemi o této akci v jiných materiálech k akci (včetně mimo jiné jakéhokoli prodejního místa a reklamy na internetu nebo v tisku) budou mít přednost informace o akci uvedené v těchto kritériích motivační akce.

V případě jakéhokoli rozporu mezi jakýmikoli informacemi o programu ELITE EXPRESS obsaženými v těchto pravidlech programu ELITE EXPRESS a informacemi o programu ELITE EXPRESS v jiných materiálech k akci (mimo jiné včetně jakéhokoli prodejního místa a reklamy na internetu nebo v tisku) budou mít přednost informace o programu ELITE EXPRESS uvedené v těchto pravidlech programu ELITE EXPRESS.

Neplatnost či neproveditelnost jakéhokoliv ustanovení těchto pravidel programu ELITE EXPRESS neovlivní platnost a proveditelnost jakýchkoliv dalších ustanovení. Pokud se zjistí, že je jakékoliv ustanovení neplatné nebo jinak nezákonné či nevymahatelné, zůstanou tato pravidla programu ELITE EXPRESS jinak v platnosti a budou se vykládat podle jejich podmínek, jako by v nich nebylo obsaženo neplatné nebo nezákonné ustanovení.