Elite Express

Otázky a odpovědi k Elite Express

Otázka: Nahrazuje Elite Express program ocenění Young Living?
Odpověď: Nikoli. Vytvořili jsme program Elite Express (EE), aby nabídl další motivační pobídky elitním vynikajícím pracovníkům, a je naprosto dobrovolný. Účast se neočekává ani nepožaduje u distributorů budujících svou organizaci. Každý distributor, který dosáhne těchto vyšších hodností mimo kvalifikační období EE, obdrží blahopřání a bude oceněn stejně jako dříve; jediný rozdíl je v tom, že neobdrží další odměny nabízené jako součást programu EE.
Otázka: Neúčastním se programu Elite Express, jsou zde nějaké pokuty?
Odpověď: Nikoli. Účast v programu Elite Express je přidanou motivační pobídkou a není nutná pro využití výhod plného potenciálu Plánu odměn Young Living.
Otázka: Kdy začíná mé kvalifikační období?
Odpověď: Kvalifikační období začíná v měsíci po prvním dosažení jakékoli prekvalifikační hodnosti pro danou úroveň odměny. Například kvalifikační období pro Executive in 3 (Ei3) začíná v měsíci následujícím po okamžiku, kdy člen poprvé dosáhne pozice Star. Kvalifikační období pro Silver in 6 (Si6) začíná v měsíci následujícím po okamžiku, kdy člen poprvé dosáhne pozice Executive, atd.
Otázka: Kdo se může programu zúčastnit?
Odpověď: Program Elite Express nabízí přidané motivační pobídky distributorům, kteří postupují od hodnosti Star až k hodnosti Platinum. Každý člen, který nyní zaujímá pozici Silver či nižší od zahájení programu 1. března 2016, má příležitost získat cenu v jedné či více dostupných úrovní odměn: Ei3, Si6, Gi6, Pi5. Například každý nynější distributor na pozici Silver bude stále moci získat odměnu Pi5, jakmile dosáhne poprvé prekvalifikační pozice Gold.
Otázka: Kdy obdržím svou odměnu za kvalifikaci?
Odpověď: Odměny na každé úrovni programu Elite Express budou zasílány přibližně do 30 dní od data, kdy je kvalifikace odměny potvrzena. Potvrzení bude uděleno kolem 10. dne měsíce po dosažení kvalifikace.
Otázka: Musím si udržet prekvalifikační hodnost během kvalifikačního období jako u předchozího programu Si6?
Odpověď: Ano. Zúčastnění distributoři si musejí udržet svou prekvalifikační hodnost, aby se mohli kvalifikovat k odměně na každé úrovni dosažení odměny Elite Express. Například ti, kteří poprvé dosáhnou hodnosti Silver, si musejí tuto hodnost udržet všech 6 měsíců kvalifikačního období úrovně Gi6.
Otázka: Co když klesnu pod svou prekvalifikační hodnost pouze v jednom měsíci v rámci kvalifikačního období?
Odpověď: Prekvalifikační hodnosti na každé úrovni odměn je nutno každý měsíc udržet po celé kvalifikační období. Jestliže zúčastněný distributor klesne pod prekvalifikační hodnost v jakémkoli daném měsíci v rámci kvalifikačního období, nebude již oprávněn k odměně na této konkrétní trase programu Elite Express. Bude však stále oprávněn k účasti na dalších trasách odměn. Pokud například distributor nestihne kvalifikaci pro Si6, bude stále oprávněn k účasti v Gi6 a Pi5.
Otázka. Budu muset odvést z odměn nějaké daně?
Odpověď. Distributor je osobně odpovědný za veškeré zákonem stanovené daně nebo poplatky, mimo jiné včetně daně z příjmu, příspěvků na státní sociální pojištění a řádného výběru a úhrady DPH z prodeje a provizí. Distributor si povede řádnou evidenci všech údajů, které jsou nezbytné pro správný výměr a platbu všech těchto daní a/nebo poplatků.
Otázka: Co když již zaujímám pozici Gold nebo vyšší?
Odpověď: Jestliže zaujímáte pozici Gold nebo vyšší déle než pět měsíců, nejste osobně oprávněni k účasti v programu Elite Express; pokud však tento program budete propagovat ve svém týmu, může to mít velmi pozitivní vliv na růst vašeho týmu a na budoucí úspěch vaší organizace.
Otázka: Co když jsem hodnocen na základě předchozího programu Si6 a dosahuji jak Si6 tak Pi6, získám dvě kolekce Premier Aroma?
Odpověď: Ano. Distributoři, kteří jsou hodnoceni na základě předchozího programu Si6 mají možnost získat největší cenu, kolekci Premier Aroma, na obou úrovních, Si6 i Pi5. Na úrovni Silver nahradí kolekce Premier Aroma kolekci 30 olejů a Fitbit HR.
Otázka: Jsou ceny stejné pro všechny globální trhy?
Odpověď: Tržní ceny budou stejné na všech trzích; avšak některé odměny ve formě produktů budou jedinečné, což záleží na konkrétním trhu. Všechny odměny ve formě jedinečných produktů budou mít srovnatelnou hodnotu.