Elite Express

Urychlete svůj postup na vyšší pozice díky programu Elite Express!

Elite Express odměňuje velmi hodnotnými produkty a exkluzivním příslušenstvím vysoce výkonné vůdčí osobnosti, které dosáhnou hodností Executive, Silver, Gold, Platinum a Diamond v uvedeném časovém rámci.

Kromě skvělých odměn je pro ty, kdo stihnou postup od Senior Star po Platinum za 30 či méně měsíců, přichystána prémiová odměna! Ceny Elite Express zahrnují:

Body Express Rewards
Essential Rewards
Spodní řádek: Tento program nabízí velké odměny za pracovní úsilí. Neexistuje lepší způsob, jak členům uspíšit splnění jejich snů a postup do vedení!
Více informací o tom, jak postoupit na každou hodnost, viz Plán odměn.
Jak to funguje:
Je zde šest tras, po nichž se můžete vydat, přičemž první trasa začíná v měsíci, kdy získáte poprvé pozici Senior Star. Abyste se mohli do programu zařadit, musíte si udržet svou předkvalifikační hodnost po celou dobu kvalifikačního období u každé trasy a postoupit do vyšší kvalifikační hodnosti k poslednímu dni kvalifikačního období. Kvalifikační období pro každou odměnu začíná 1. dne měsíce po okamžiku, kdy poprvé dosáhnete kvalifikační hodnosti.
Executive in 2 (E2)
Předkvalifikační hodnost: Senior Star
Kvalifikační období: Dva kalendářní měsíce od první kvalifikace jako Senior Star
Udržení pozice: Udržení hodnosti Senior Star během každého ze dvou kvalifikačních měsíců
Kvalifikační hodnost: Dosažení hodnosti Executive nebo vyšší do dvou měsíců od prvního dosažení Senior Star
Odměna: 2 000 bodů Express Rewards a 100 bodů Essential Rewards
Silver in 4 (S4)
Předkvalifikační hodnost: Executive
Kvalifikační období: Čtyři kalendářní měsíce od první kvalifikace jako Executive
Udržení pozice: Udržení hodnosti Executive během každého ze čtyř kvalifikačních měsíců
Kvalifikační hodnost: Dosažení hodnosti Silver nebo vyšší do čtyř měsíců od prvního dosažení Executive
Odměna: 4 000 bodů Express Rewards a 200 bodů Essential Rewards
Gold in 8 (G8)
Předkvalifikační hodnost: Silver
Kvalifikační období: Osm kalendářních měsíců od první kvalifikace jako Silver
Udržení pozice: Udržení hodnosti Silver během každého z osmi kvalifikačních měsíců
Kvalifikační hodnost: Dosažení hodnosti Gold nebo vyšší do osmi měsíců od prvního dosažení Silver
Odměna: 10 000 bodů Express Rewards a 300 bodů Essential Rewards
Platinum in 8 (P8)
Předkvalifikační hodnost: Gold
Kvalifikační období: Osm kalendářních měsíců od první kvalifikace jako Gold
Udržení pozice: Udržení hodnosti Gold během každého z osmi kvalifikačních měsíců
Kvalifikační hodnost: Dosažení hodnosti Platinum nebo vyšší do osmi měsíců od prvního dosažení Gold
Odměna: 16 000 bodů Express Rewards a 800 bodů Essential Rewards
Diamond in 8 (D8)
Předkvalifikační hodnost: Platinum
Kvalifikační období: Osm kalendářních měsíců od první kvalifikace jako Platinum
Udržení pozice: Udržení hodnosti Platinum během každého z osmi kvalifikačních měsíců
Kvalifikační hodnost: Dosažení hodnosti Diamond nebo vyšší do osmi měsíců od prvního dosažení Platinum
Odměna: 20 000 bodů Express Reward
PRÉMIE: Elite in 30 (E30)
Předkvalifikační hodnost: Senior Star
Kvalifikační období: 30 měsíců od první kvalifikace jako Senior Star
Udržení pozice: Ke kvalifikaci je nutno se kvalifikovat pro všech pět tras odměn v rozmezí 30 měsíců
Kvalifikační hodnost: Dosažení hodnosti Diamond nebo vyšší do 30 měsíců od prvního dosažení Senior Star
Odměna: 20 000 bodů Express Reward
Program Elite Express je volitelný, avšak odměňující doplněk našeho programu oceňování výkonnosti. S nadšením sledujeme, jak naši neuvěřitelně schopní členové využijí této jedinečné šance a zrychlí tempo, aby se stali vůdci!
Klikněte zde pro oficiální pravidla.
Klikněte zde pro často kladené otázky.
Klikněte zde pro leták ke stažení.
Klikněte zde pro stará pravidla programu Elite Express.
Klikněte zde pro Essential Rewards.
* Přibližná hodnota; skutečná hodnota se může lišit v závislosti na konkrétní oblasti.