Evropském semináři vedení


Díky vedení druhých lidí můžete měnit životy – když nesobecky upřednostňujete ostatní a vedete je, aby dosáhli wellness, cílevědomosti a hojnosti. Společnost Young Living si ze všeho nejvíce přeje odměnit vás za vaše vedení, nadšení a oddanost a zajistit vám podporu a dovednosti, které potřebujete k dalšímu růstu své vůdčí osobnosti.

Kvalifikační kritéria pro účast na Evropském semináři vedení 2016:

Kvalifikační období: leden 2015 – prosinec 2015
Evropský seminář vedení je určen pouze členům na pozicích Gold++. Členové se mohou zúčastnit semináře s tím, že jim budou uhrazeny veškeré náklady, pokud dosáhli hodnosti Gold po tři měsíce během kvalifikačního období.
Jak se zúčastnit Evropského semináře vedení po tři roky za sebou

1. rok – první povýšení na pozici Gold a udržení této pozice po 3 měsíce nebo povýšení v roce 2015

2. rok – udržení pozice Gold po 6 měsíců nebo povýšení v roce 2016

3. rok – udržení pozice Gold po 12 měsíců nebo povýšení v roce 2017