Příležitost

Často kladené dotazy na odměny Essential

Všeobecné
Získávání bodů
Vyměňování bodů

Všeobecné

Otázka: Jak se mohu zaregistrovat do programu odměn Essential?

Odpověď: Můžete se zaregistrovat dvěma jednoduchými způsoby:

Online přes virtuální kancelář nebo kontaktujte Péči o zákazníka.

Otázka: Mohu změnit položky ve své objednávce odměn Essential a přesto získat všechny benefity programu?

Odpověď: Ano. Položky můžete změnit kdykoli do 24.00 v den zpracování Vaší objednávky (který si určíte při registraci).

Otázka: Mohu provádět změny ve své objednávce odměn Essential online?
Odpověď: Ano. Změny ve své objednávce odměn Essential můžete online provádět kdykoli. Avšak musíte kontaktovat Péči o zákazníky, aby Vaši objednávku stornovali.

Získávání bodů

Otázka: Kolik bodů získám za svoji objednávku odměn Essential?
Odpověď: Během prvních šesti po sobě následujících měsíců účasti v programu Odměny Essential získáte body v hodnotě 10 % PV (Personal Volume – Osobní objem) z každé objednávky odměn Essential. Během druhých šesti po sobě následujících měsíců účasti v programu Odměny Essential získáte body v hodnotě 15 % PV z každé objednávky odměn Essential. Po 13 a více měsících získáte body v hodnotě 20 % PV z každé objednávky odměn Essential.
Otázka: Existuje minimální PV pro moji objednávku?
Odpověď: Ano. Vaše měsíční objednávka musí být nejméně 50 PV.

Vyměňování bodů

Otázka: Jak mohu vyměnit své body za odměnu?
Odpověď: Body můžete vyměnit prostřednictvím Péče o zákazníky.

Otázka:Kolik bodů mohu každý měsíc vyměnit?
Odpověď: Každý měsíc můžete vyměnit maximálně 350 bodů.

Otázka: Jestliže svoji objednávku odměn Essential stornuji, ztratím své body?
Odpověď: Pokud svoji objednávku odměn Essential stornujete, všechny nevyužité body z odměn Essential propadají a Vaše měsíční účast v programu, pokud budete pokračovat, začíná znovu na úrovni 10 %.

Otázka: Budu si moci ponechat body získané za vrácené výrobky?
Odpověď: Všechny body získané za výrobky, které později vrátíte, propadají.

Otázka: Jak rychle mohu vyměnit body, které získám?
Odpověď: Body získáte v okamžiku, kdy se Vaše objednávka odešle. Body můžete vyměnit kdykoli poté, pokud je Vaše účast v programu delší než dva měsíce.

Otázka: Mám při výměně bodů postupovat podle částek v dolarech nebo částek v PV v ceníku?
Odpověď: Při výměně bodů z odměn Essential použijte raději částku PV než hodnotu v dolarech. Např. jestli máte 50 bodů, můžete je vyměnit za jakýkoli výrobek, jehož hodnota PV není vyšší než 50. Body můžete vyměnit jenom za výrobky s plnou hodnotou PV.

Otázka: Můžu své body použít na reklamní předměty, jako jsou např. zlevněné položky?
Odpověď: Můžete nakupovat jakékoli pravidelně dostupné výrobky za obvyklou cenu v rámci své objednávky odměn Essential, ale nezískáte zlevněné ceny, pokud je daná položka součástí Vaší objednávky za body z odměn Essential. Některé reklamní předměty nemusí být vůbec k dispozici pro nákup pomocí bodů z odměn Essential. V případě dotazů na konkrétní položky kontaktujte oddělení Péče o zákazníky.

Otázka:Vyprší někdy platnost mých bodů?
Odpověď: Ano. Platnost nevyužitých bodů vyprší po 12 po sobě následujících měsících, tedy 12 měsíců od jejich získání.