Young Living Seed to Seal®


Normy vysoko nad normami

Využití zdrojů

Věda

Normy

Miliony lidí z celého světa se již přesvědčily, že kapka čistého esenciálního oleje dokáže zlepšit kvalitu čehokoli. Zavázali jsme se nastavit a udržet nejvyšší standard v odvětví esenciálních olejů, aby naše produkty trvale měnily životy, což dodržujeme již dvě desetiletí. Nezpochybnitelná měřítka pro vytvoření produktu, který naši členové považují za skvělý, musí být podle našeho názoru všestranná, přesná a – především – konkrétní. Jsme hrdí, že nabízíme rozsáhlou řadu originálních produktů obohacených o esenciální oleje, které představují to nejlepší z přírody – naprostou čistotu bez ústupků – díky normám našeho převratného programu Seed to Seal®.
Naši členové vždy uznávali Seed to Seal jako řadu postupů nejpřísnější kontroly kvality. Rádi bychom vás vybídli, abyste sami odhalili, jak daleko tyto postupy zacházejí. Seed to Seal je náš soubor norem, který zajišťuje, že s každým cíleným doplňkem stravy, s každým přípravkem pro péči o pleť a s každým čistým esenciálním olejem, který vaše rodina používá, získáváte prospěšné látky z našich globálních zdrojů, těžíte z naší vedoucí pozice v odvětví a z mnoha let inovací. A výsledek? Původní hotový produkt, o němž víte, že vznikl díky uvědomělému využití zdrojů, vědy a vysokých standardů.
Tyto tři stránky jsou součástí konkrétních postupů naší výroby, na jejímž konci vám dodáváme transformující, inovační a čisté produkty. Naše normy jsou náročné, ale produkt je pouze tak dobrý, jak dobrý je postup, kterým vzniká, a proto jsme se zavázali dodržovat postup tak kvalitní, že dalece předčí veškerá očekávání v našem odvětví a dokáže měnit životy k lepšímu.
Využití zdrojů
Protože umělé hmoty, škodliviny, levné náplně a neetické výrobní postupy nejsou pro vaši domácnost žádoucí, řídí viceprezidentka pro globální operace Young Living, Lauren Walker, metodiku získávání produktů od důsledně kontrolovaných dodavatelů a zajišťuje jejich rozsáhlé testování. Pokud naše důkladné zkoušky prokážou, že produkt nesplňuje naše normy, nekoupíme ho nebo odmítneme danou šarži.

Zásady partnerství

Suroviny odebíráme od našich vlastních farem i od partnerských farem a certifikovaných dodavatelů, kteří dodržují postup Seed to Seal. To nám umožňuje získávat zdroje uvědoměle a šetrně vůči místním komunitám a ekosystémům. Podobně smýšlející dodavatele posuzujeme a vybíráme podle pěti zásad: prověřené vztahy, specifikace Seed to Seal, závazné smlouvy, přísné zkoušky a průběžné audity. Více najdete zde.

Příprava složení a výroba

Naše vynikající oleje a ingredience si zasluhují, aby výrobní závody a složení, pro které je využijeme, byly na stejně vysoké úrovni. Naše rozšířené distribuční centrum ve Spanish Fork, v Utahu, je nejmodernější závod, v němž k testování esenciálních olejů, ingrediencí a výrobků používáme osvědčené výrobní postupy a v němž připravujeme, vyrábíme a nabízíme inovační produkty, které jste si oblíbili.

Důkaz kvality třetích stran

Co se týče našich partnerství, důvěřujeme, avšak prověřujeme. Abychom zajistili, že váš práh nepřekročí druhořadé nebo neeticky získané ingredience, používáme ke sledování svého dodavatelského řetězce rozsáhlý systém interních i externích auditů s plným přístupem.

Věda

Klademe důraz na esenciální oleje, produkty a složky, které vyhověly našim přísným, pevně stanoveným měřítkům kvality. Čisté, přírodní, účinné složky, které splňují naše náročné a vědecky podložené normy, jsou samozřejmě dražší a příprava složení inovačních produktů vyžaduje určitý čas, jsme však přesvědčeni, že oceníte originální produkty, kterým můžete skutečně důvěřovat.

Přední výzkum v odvětví

Vzhledem k tomu, že kvalita našich výrobků začíná na polích, je nutné ji přezkoušet v laboratoři prostřednictvím výzkumu vedeného ředitelem pro vědu Dr. Mikem Buchem. Jeho tým, vybavený zkušenostmi shromažďovanými celých 180 let, využívá vyspělé zkušební postupy v našich nejmodernějších laboratořích, kterým nikdy neunikne žádný podřadný produkt.

Zkoušky prováděné třetími stranami

Zkoušky produktů neprobíhají výhradně v našich prostorách. Dle potřeby zkoušíme vzorky produktů také ve dvou nezávislých, uznávaných a akreditovaných laboratořích, které zaměstnávají certifikované techniky v oboru chemické analýzy a mají přes 300 let společné laboratorní praxe.

Vývoj inovačních produktů

Naše čisté, účinné přípravky vyrábíme z nejčistších a nejvyspělejších složek, jaké jsou k dispozici. Rovněž se zaměřujeme na to, co v takovém složení není. Vytvořili jsme seznam potenciálně škodlivých či rizikových přídatných látek, které se mohou vyskytovat v běžných produktech, ale nikdy je nenajdete v našem sortimentu – tento seznam zatím obsahuje 20 látek, ale budeme jej nadále rozšiřovat. Získejte všechny složky, které chcete, a žádné z těch, které nechcete.
Normy
Jakožto společnost, která je v čele pokroku v odvětví esenciálních olejů, jsme se zavázali současně k roli ochránce, který svou činnost provádí s odpovědností vůči životnímu prostředí – od udržitelného získávání vzácných botanických druhů po zvýšení kvality života místních komunit – a který překonává dosavadní hranice, aby splnil místní environmentální předpisy. Cíl? Nabízet čistý produkt, o němž víte, že je součástí vyššího dobra.

Nejvyšší normy

Levné esenciální oleje jsou často syntetické, ředěné nebo jsou jejich suroviny získané neetickým způsobem, proto si vybíráme partnery, o nichž víme, že vyrábějí čisté esenciální oleje a složky eticky a legálně a stanovujeme nejvyšší normu udržitelnosti.

Udržitelný program shody

Náš program shody je nejen všeobsažný, ale je také první svého druhu v našem odvětví. Představuje zlatý standard pro programy shody a naplňuje nás hrdostí, že jsme při jeho zavedení překonali dosavadní limity. Angažovali jsme nejlepší právníky z celého světa, aby nás pravidelně informovali o nejnovějších platných zákonech a o tom, jak je vhodně využít pro naše nejdůležitější obchodní potřeby. Program stanoví s konečnou platností několik konkrétních právních faktorů týkajících se sklizně plodin takovým způsobem, aby byly chráněny citlivé krajiny, rostliny a volná příroda, abychom věděli, kde, jak a kolik sázet, sklízet atd. Tyto postupy jsou dalším dokladem toho, že společnost Young Living zaujímá prvenství v dodržování zákonů a předpisů ve svém odvětví.

V čele průmyslové ekologie

Naše snažení obsahuje i uvědoměle fungující dodavatelský řetězec. Závazek společnosti Young Living k udržitelnému podnikání zahrnuje pravidelné zalesňování vytěžených oblastí, recyklaci v kancelářích Young Living a výstavbu zbrusu nové centrály v Lehi, v Utahu, s certifikací LEED. Tyto aktivity společně přispívají ke snaze provádět veškeré činnosti s respektem a úctou k naší zemi, což v tomto odvětví dosud nemá obdoby.