Závazek Young Living 5x5

Nominujte zastánce závazku 5×5!

Závazek 5×5 společnosti Young Living dokazuje naše pokračující odhodlání sdílet Young Living ještě více vlivnými způsoby. Není to pouze firemní poslání – pro naše členy je to klíč k úspěchu. Proto hledá společnost Young Living pět členů, kteří skutečně vystihnou, co to znamená žít každý z našich cílů závazku 5×5. Hledáme členy, kteří žijí ekologicky, pomáhají ostatním, sdílí YL, podporují Seed to Seal® a naše farmy a globálně rozšiřují svůj tým. Těchto pět členů bude uznáno na kongresu International Grand Convention 2020.
Vyplňte tento průzkum, abyste nominovali ty nejlepší z nejlepších vedoucích závazku 5×5, abychom je mohli za jejich výjimečnou práci uznat na kongresu.

Zásady nominace

Výběrová komise může zvážit, ale neomezuje se na následující faktory pro každou odměnu:
Kandidát na cenu Empower award (Spirit of Service):
Někdo, kdo ovlivňuje životy druhých mimo jejich rodinu nebo tým Young Living
Někdo, kdo obětuje čas a peníze a dobrovolně se o svůj talent podílí se strádajícími komunitami
Někdo, kdo pracuje, aby učinil změny místně, národně, nebo globálně
Kandidát na cenu Achieve award:
Někdo, kdo žije bez produkce odpadu a podporuje životní styl nulového odpadu
Někdo, kdo kreativně spojuje životní styl Young Living s životním stylem nulového odpadu
Někdo, kdo žije jako ochranář Země
Kandidát na cenu Reach award:
Někdo, kdo sdílí YL nad rámec toho, co je běžné a očekávané
Někdo, kdo nové členy YL oslovuje kreativním, nečekaným způsobem
Někdo, kdo dělá vše pro to, aby YL sdílel ve všech koutech světa
Kandidát na cenu Develop award:
Někdo, kdo se věnuje podpoře farem YL
Někdo, kdo při školení ostatních zdůrazňuje závazek kvality Seed to Seal®
Někdo, kdo se pravidelně účastní aktivit spojených se sklizní
Někdo, kdo napomohl ke vztahu s partnerskou farmou
Kandidát na cenu Open award:
Někdo, kdo se soustředí na budování nově otevřených trhů
Někdo, kdo se soustředí na budování trhů, které se budou brzy otevírat
Někdo, kdo buduje mosty a překonává překážky, aby sdílel Young Living
Máte-li jakékoli otázky, kontaktujte prosím recognition@youngliving.com.
Společnost Young Living není pouze průkopníkem novodobého hnutí za esenciální oleje – jsme už po 25 let v čele odvětví a ještě nekončíme. Jak se přibližujeme k našemu výročí čtvrt století, i nadále se soustředíme na odvážné cíle, které mění svět. V tomto průkopnickém duchu se pouštíme do nebývalého programu: závazek 5×5.
Tento závazek 5×5 nejen znovu definuje naši roli jako vůdce v odvětví, ale také pozvedne pozitivní dopad společnosti Young Living na zemi, komunity a rodiny po celém světě.
Společnost Young Living se zavazuje, že od začátku roku 2019 po příštích pět let rozšíří vizi našeho zakladatele, D. Garyho Younga, těmito pěti vzájemně propojenými způsoby:

Podpořit pětkrát více lidí díky nadaci D. Gary Young, Young Living Foundation

Nadace v současné době každý rok mění tisíce životů podporou strádajících, včetně osvobození žen a dětí od obchodu s lidmi, a poskytuje rodinám prostředky pro prevenci malárie. Věříme v podporu lidí, takže se v příštích pěti letech zavazujeme k pětinásobnému počtu životů, které změníme díky naší nadaci.

Pět let do nulového odpadu

Máme pocit pokory díky naší zodpovědnosti a zviditelnění jako ekologický vůdce odvětví a bereme ochranu naší planety vážně. Náš závazek je doložen pilířem norem Seed to Seal®, ale také požadavky Green Globe a LEED, které budeme dodržovat v našem novém globálním ředitelství. V příštích pěti letech posuneme naše globální postupy do pozice nulového odpadu a budeme usilovat o nahrazení naší uhlíkové stopy prostřednictvím naší obrovské sítě partnerských a vlastních farem.

Každý rok vybudovat pět nebo více vlastních nebo partnerských farem

Naší vášní je spolupracovat s přírodou, abychom členům přinesli nejčistší produkty na Zemi. Naše farmy jsou podstatou našeho závazku Seed to Seal a navždy budou součástí naší DNA. Pomáhají nám budovat stabilnější a lépe řízený dodavatelský řetězec, umožňují nám zůstat v popředí výzkumu esenciálních olejů a podporují naše členy díky povědomí o tom, kde se jejich oleje zrodily. Každý rok po příštích pět let vybudujeme pět nebo více těchto krásných, vlastních nebo partnerských farem.

Každý rok otevřít pět nebo více nových trhů

S každým novým trhem, který Young Living otevře, otevíráme dveře zdravému životnímu stylu a podpoře pro nové členy na tomto trhu a pro talentované nové zaměstnance, jejichž vášní je přinášet pozitivní vliv. Protože naším posláním je umožnit více lidem než kdy dříve zažít celoživotní pohodu prostřednictvím toho, aby se stali součástí rodiny Young Living, po následujících pět let otevřeme každý rok nejméně pět nových trhů.

Dostat se během pěti let do pěti milionů domácností

Jak rozšiřujeme náš pozitivní vliv prostřednictvím filantropie, ekologické iniciativy, nových farem a nových trhů, vzrůstá také náš dosah. Gary Young zasvětil svůj život přinesení esenciálních olejů do každého domova na světě. Protože jsme zavázáni zásadně rozšířit tuto vizi, zavazujeme se, že v průběhu pěti let pronikneme do dalších 5 milionů domácností.