Červený kříž děkuje společnosti Young Living za pomoc v Nepálu

Společnost Young Living nedávno navázala partnerství s americkým Červeným křížem a vybrala na nápravu škod v Nepálu celkem 100 000 USD z příspěvků společnosti, členů a zaměstnanců.

Provozní ředitel Travis Ogden je hrdý na tento projev sounáležitosti a péče – dvě z hlavních hnacích sil, na kterých je založen i životní styl Young Living: „Štědrá a okamžitá odezva našich členů byla neuvěřitelná. Společnost Young Living byla vždy mnohem více než jen výrobcem a s našimi členy jsme odhodláni pomoci těm, kteří to potřebují.“

„Jsme tolik vděčni lidem z Utahu a podnikům, jako je Young Living Essential Oils, za jejich podporu našemu snažení v Nepálu, díky níž můžeme pomoci tolika lidem, kterým tato katastrofa vzala vše. Ujišťujeme veřejnost, že 91 centů z každého darovaného dolaru bude vynaloženo na nápravu škod a obnovu,“ uvedla Heidi Ruster, výkonná ředitelka Červeného kříže pro oblast Utahu.


Níže si můžete přečíst celý dopis od Travis Ogden:

Nesmírná štědrost

Vážení členové společnosti Young Living,

tento dopis je vyjádřením srdečných díků všem našim členům, kteří nás neustále každý den inspirují. Vaše štědrost a ochota pomoci lidem v nouzi nás všechny zde na ředitelství skutečně velice dojala. K dnešnímu dni jsme vybrali na společných darech firmy, členů a zaměstnanců 100 000 USD, které věnujeme americkému Červenému kříži na nápravu škod v Nepálu, což se může uskutečnit díky vaší pomoci.

Jakmile jsme se dozvěděli o prvním katastrofickém zemětřesení v Nepálu, ihned jsme se obrátili na americký Červený kříž, abychom soukromě darovali peníze na podporu záchranných prací, které již probíhaly. Zároveň se od vás, našich úžasných členů, začaly hrnout dopisy, v nichž jste se tázali, jak byste se mohli podílet na těchto snahách. Proto jsme se rozhodli veřejně vytvořit společnou iniciativu firmy i členů. Již za 15 hodin od zprovoznění stránky věnované této sbírce naši členové a zaměstnanci darovali přes 25 000 USD. Během týdne přitékaly další dary členů a zaměstnanců až do výše téměř 50 000 USD. Můžeme tedy s hrdostí prohlásit, že společnými silami členů, zaměstnanců i společnosti bylo shromážděno celkem 100 000 USD určených na pomoc lidem v Nepálu, aby mohli znovu začít žít.

Okamžitá lavina příspěvků od našich členů nás velice těší. Hřeje nás u srdce, když vidíme, jak se každý rychle a nesobecky připojil, aby přispěl těm, kteří to potřebují. To je to pravé vyjádření ústředních hodnot společnosti Young Living a základ, na kterém i nadále stavíme naši společnost.

Děkujeme každému členovi a zaměstnanci za jejich příspěvek a odhodlání pomoci lidem, kteří se ocitli v nouzi. Velmi nás zarmoutily zprávy o dalším zemětřesení v Nepálu a modlíme se za všechny obyvatele, kteří jsou nuceni vyrovnat se s jeho následky. Vyzýváme vás, abyste pokračovali ve své podpoře americkému Červenému kříži a jeho statečným snahám v Nepálu.

Děkuji vám za vaši štědrou podporu!


Travis Ogden

Provozní ředitel

Esenciální oleje Young Living