Prohlášení společnosti Young Living Essential Oils k dohodě o vině a trestu ve věci porušování zákona Lacey Act

Společnost Young Living má přísné normy pro využívání zdrojů, aby zajišťovala zodpovědné hospodaření a ochranu planety. Avšak společnost v tomto případě nejednala podle našich norem. Za to se omlouváme a slibujeme, že se polepšíme. Nacházíme se stále ve fázi soustavného zdokonalování, neustále přezkoumáváme a vylepšujeme své postupy s tím, jak se naše společnost rozrůstá, abychom zabránili chybám v budoucnu a dodržovali vysoké normy, které jsme stanovili v rámci celé organizace.

V závěru roku 2014 bylo nové vedení naší společnosti upozorněno na situaci, kterou zjistil náš tehdy používaný program pro dodržování zákonů a předpisů. Ihned jsme provedli své vlastní šetření za pomoci externího poradce. Jakmile bylo toto šetření v roce 2015 ukončeno, dobrovolně jsme záležitost přednesli vládě.

Společnost Young Living vyvinula v rámci svého závazku týkajícího se dodržování příslušných zákonů a předpisů všude, kde působí, nový program pro dodržování zákona Lacey Act, který pomáhá zajistit, aby rostlinné produkty pocházely z legálních a udržitelných zdrojů. Společnost Young Living je první a jediná společnost v odvětví esenciálních olejů, která má speciálně pro dodržování zákona Lacey Act zaveden komplexní program, který přezkoumala a schválila vláda.

Společnost Young Living chápe, že má větší odpovědnost pomáhat při zajištění kvality a trvalého zlepšování, neboť je v čele hnutí za esenciální oleje. V rámci této odpovědnosti byl vyvinut nový program, tvořící základ našich nových pilířů metody Seed to Seal - jsou to hospodaření se zdroji (Sourcing), věda (Science) a normy (Standards).

Více informací o našich nových pilířích Seed to Seal ao našem programu pro dodržování zákona Lacey Act viz: https://www.youngliving.com/cs_CZ/discover/quality/seed-to-seal.