News

Společnost Young Living Essential Oils pořádá Employee Service Day (den zaměstnanců pro charitu) pro Sole Hope

Lehi, UT – 9. listopadu 2016 –Young Living Essential Oils, největší společnost v odvětví esenciálních olejů na světě, oznámila, že její filantropická nezisková organizace, nadace D. Gary Young, Young Living Foundation, zahájila třídenní charitativní projekt, aby přispěla organizaci Sole Hope se sídlem v Ugandě. Posláním organizace Sole Hope je pomáhat lidem napadeným blechou písečnou, cizopasným hmyzem oslabujícím organismus, nebo trpícím jinými nemocemi nohou, a to formou vzdělávání, pracovních míst a lékařské pomoci.

2 000 zaměstnanců Young Living v Utahu se rozhodlo zahájit svátky účastí v třídenním charitativním projektu, aby pro organizaci se sídlem v Ugandě vyrobili 2 000 párů obuvi. Kromě toho se tento týden setká více než 20 000 členů Young Living na večírcích střižení bot konaných po celém světě, včetně Spojených států, Kanady, Mexika, Evropy, Jihovýchodní Asie a Austrálie.

„Protože v Ugandě jsou projevy napadení blechou písečnou špatně chápány, jsou napadené děti často vyloučeny z kolektivu, aniž by jim byla poskytnuta jakákoli léčba či pomoc“, objasnila Nikki Davis, Sr. Director of Young Living Global Philanthropy (vyšší ředitelka pro globální filantropii) a Executive Director (výkonná ředitelka) nadace D. Gary Young, Young Living Foundation. „Jsme hrdí na to, že můžeme sloužit prostřednictvím organizace Sole Hope, která změní životy dětí v Africe a podpoří je, aby tyto obtíže překonaly.“

Společnost Young Living a její členové věnovali v rámci tohoto projektu, který je jedním z klíčových projektů nadace, sta tisíce dolarů a zvýšili celosvětové povědomí, aby podpořili Sole Hope. Členové Young Living rovněž odcestovali do Ugandy na humanitární charitativní mise, aby pracovali společně s organizací Sole Hope. Nadace nyní pomáhá organizaci Sole Hope s pořízením pozemku a přípravou smluv za účelem vybudování stálého centra pomoci v obci Jinja, Uganda. V tomto centru pomoci Sole Hope budou pobývat lidé s komplikovanými nebo život ohrožujícími případy napadení blechami písečnými, kde jim může být poskytnuto další ošetření a pokyny, jak se těmto potížím vyhnout. Nadace věnovala 350 000 $ na pokrytí nákladů vynaložených na vybudování centra pomoci.

„Jsme vděčni za ohromující podporu společnosti Young Living a jejích členů,“ sdělil výkonný ředitel Sole Hope, pan Dru Collie. „Nadace nám svým úsilím umožnila změnit každý týden životy stovek lidí, kterým dáme novou naději a poskytneme léčbu.“

Více informací o dalších globálních humanitárních projektech Sole Hope a nadace D. Gary Young, Young Living Foundation najdete na stránce younglivingfoundation.org


O společnosti Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LLC zaujímá světové prvenství v odvětví esenciálních olejů díky zavedení přísného postupu Seed to Seal® ve výrobě produktů s čistými esenciálními oleji pro každého, pro celé rodiny i životní styl. Tento postup zajišťuje, že jsou všechny produkty pravé, bez syntetických chemikálií a čisté. Tento závazek pramení z odpovědnosti společnosti, kterou již přes 20 let cítí vůči své zemi a jejím obyvatelům. Další informace najdete na stránkách YoungLiving.com.


O nadaci Young Living Foundation

Nadace D. Gary Young, Young Living Foundation je odhodlána zmocňovat jednotlivce, aby naplnili svůj potenciál a překonali omezení tím, že nabídne příležitosti k wellness a vzdělání strádajícím komunitám. Další informace najdete na stránkách YoungLivingFoundation.org.


Kontakt pro sdělovací prostředky:

Jamie Kaneko

vyšší ředitelka pro styk s veřejností

801.221.7128

jkaneko@youngliving.com