YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS OZNAMUJE NOVÉHO CEO

Young Living Essential Oils, společnost zaujímající světové prvenství v odvětví esenciálních olejů, oznamuje povýšení Mary Young do nové funkce Chief Executive Officer (generální ředitelky). Gary Young se dobrovolně .vzdal funkce CEO, aby se mohl věnovat svým mnoha zájmům, a pověřil svou manželku, aby vedla budoucí rozvoj společnosti. Maryiny bohaté zkušenosti v síťovém marketingu a její láska k tomuto oboru jsou základem, který ji předurčuje pro tuto vzrušující příležitost. Její desetileté zkušenosti distributorky a dvacet let ve funkci výkonného vedoucího pracovníka byly skvělou přípravou pro novou pozici ve společnosti Young Living.

Gary se těší, že bude pokračovat ve svém celoživotním díle v oblasti wellness a že bude mít více času na psaní knih a předávání svých rozsáhlých znalostí esenciálních olejů ostatnímu světu. Bude také pokračovat ve svých snahách věnovat svůj čas a energii své rodině, filantropickým a občanským iniciativám včetně celosvětového míru, zdraví celého světa a charitativní činnosti ve prospěch komunit.

„To, co začalo před více než dvěma desetiletími čistě jako Garyho a mé nadšení pro věc, se rozrostlo v celosvětovou společnost odhodlanou změnit životy milionů lidí,“ uvedla Mary Young. „Než jsem s Garym založila společnost Young Living, měla jsem své vlastní zavedené a úspěšné podnikání v přímém prodeji. Tato zkušenost vedla k filosofii „člen na prvním místě“u Young Living, která dále utvářela naši kulturu a zásady. Má láska k životnímu stylu Young Living sehrála důležitou úlohu v předávání poselství a přínosů společnosti Young Living světu.“

Produkty Young Living používají více než tři miliony lidí po celém světě. Mary byla nedílnou součástí tohoto růstu a názorným příkladem, neboť věnovala většinu svého času druhým, kterým pomáhala v dosažení jejich cílů.

„Máme více nových produktů, partnerství a vzrušujících příležitostí k využití, než kdy dříve,“ pokračuje Mary. „Povedu tým Young Living na další cestě k wellness, cílevědomosti a hojnosti.“

Po jmenování Mary Young do nové funkce je společnost Young Living nyní největší společnost ve státě Utah, kterou vlastní a řídí žena.

„Máme v zásobě spoustu plánů a chystáme pro své členy a zaměstnance nové a vzrušující příležitosti,“ dodala Mary Young. „Young Living bude vždy nejlepším zdrojem kvalitních esenciálních olejů a oleji obohacených produktů a strašně se těšíme na to, že budeme svědky další vzrušující kapitoly v historii Young Living, “

O společnosti Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LLC zaujímá světové prvenství v odvětví esenciálních olejů díky zavedení přísného postupu Seed to Seal a vyrábí produkty s čistými esenciálními oleji pro každého, pro celé rodiny i životní styl. Tento postup zajišťuje, že jsou všechny produkty pravé, bez syntetických chemikálií a čisté. Tento závazek pramení z dvaceti let odpovědnosti společnosti, kterou cítí vůči své zemi a jejím obyvatelům. Další informace najdete: www.youngliving.com