Veterinární poradní sbor

Veterinární poradní sbor Young Living nabízí cenný náhled na vývoj našich nejnovějších esenciálních olejů a produktů s přídavkem těchto olejů. Tuto profesionální organizaci tvoří věhlasní vědečtí odborníci z celého světa, kteří společně využívají svých letitých zkušeností a znalostí o přírodních produktech. Výjimečné vůdčí postavení, odbornost a nadšení členů sboru pro inovace esenciálních olejů přetváří způsob, jakým svět nahlíží na wellness – celkové zdraví a životní pohodu člověka.

Dr. Lindsey Elmore

PharmD, BCPS

Lindsey Elmore je ředitelka pro globální vzdělávání a zdravovědu pro Young Living Essential Oils. Jejím přínosem jsou vynikající zkušenosti ve farmaceutickém odvětví, podložené akademickým titulem z chemie uděleným na Alabamské univerzitě v Birminghamu a doktorátem z farmacie uděleným na Kalifornské univerzitě v San Franciscu.

Kromě toho Dr. Elmore předsedá Vědecké poradní komisi a veterinární poradní komisi Young Living. K jejím rozsáhlým výzkumným zájmům patří také nadšení pro přírodní produkty, potraviny jako lék na chronické choroby a integrativní terapie. Dr. Elmore se ve svém volnu věnuje zahradničení, zpěvu, tanci nebo fandí svému bratrovi na baseballových zápasech.

Dr. Nancy Brandtová

DVM, CVC, CVA

Dr. Nancy Brandtová provozuje vlastní praxi integrativní holistické medicíny v Las Vegas, Nevada. Jakožto známá průkopnice veterinární aromaterapie vyvinula naprosto první osnovy pro výuku bezpečné a efektivní veterinární aromaterapie a již 33 let praktikuje veterinární lékařství.

Dr. Brandtová aktivně přednáší již od roku 1999 a dnes vede integrativní kurs na univerzitě Wongu pro studenty tradiční čínské medicíny, kteří studují anatomii a fyziologii. Jejím nejvyšším cílem je stát se odbornicí na celostní péči, aby zprostředkovala pochopení a uznání holistického životního stylu širší veřejnosti. V současné době má tři děti a jedno vnouče a stará se o tři psy a jednoho koně, kteří se všichni těší z holistického přístupu k wellness.

Dr. John J. Hanover

DVM
Dr. John J. Hanover absolvoval veterinární lékařství na University of Illinois School of Veterinary Medicine v roce 1991 a je veterinářem 3. generace. Získal certifikát Americké veterinární chiropraktické asociace (1999), Chi Institute veterinární akupunktury (2001) a Mezinárodní společnosti pro veterinární akupunkturu (IVAS, 2003). Dr. Hanover má rovněž vzdělání v oboru homotoxikologie, aplikované kineziologie, západních bylin, esenciálních olejů, květových esencí a reiki. Přednášel na pokračujících vzdělávacích konferencích pro Americkou asociaci holistického veterinárního lékařství a Americkou veterinární chiropraktickou asociaci. Působil jako přednášející pro HEEL a byl veterinárním poradcem pro celou řadu producentů výživových doplňků pro zvířata. Dr. Hanover pracuje ve veterinární nemocnici v Gurnee a provozuje svou soukromou holistickou praxi pro zvířecí společníky ve Wadsworthu, Illinois.

Dr. Susan Albrightová

DVM

Dr. Susan Albrightová během svého téměř třicetiletého působení v oboru veterinárního lékařství propojila tradiční přístupy s moderními poznatky. Její nadšení pro využití esenciálních olejů Young Living a její obětavá práce na zlepšování metod péče o zvířata byly dokonalou vstupenkou pro přijetí do Veterinárního poradního výboru.

Dr. Albrightová po dosažení doktorátu z veterinárního lékařství na univerzitě Illinois v roce 1985 zahájila ještě téhož roku svou praxi na veterinární klinice Chenoa. V roce 1996 se stala jediným vlastníkem kliniky. Převážná část její praxe je zaměřena na koně, včetně všeobecného lékařství a prevence chorob koní, jejich reprodukce a zubního lékařství. Pečuje také o menší zvířata a ke zlepšení celkového zdraví svých pacientů používá výživu, čínské byliny, akupunkturu a chiropraxi. Ve všech svých činnostech využívá esenciální oleje Young Living.

Zkušenosti a vynikající pověst vynesly Dr. Albrightovou na různé významné pozice související s péčí o zvířata a jejich právem na spokojený život. V letech 2009–2014 byla správkyní Kontroly zvířat okresu Livingston a v letech 2011–2014 členkou Federace pro důstojný život zvířat v Ilinois. Kromě soukromé praxe dnes poskytuje své veterinární příspěvky do měsíčních telekonferencí o esenciálních